RŠIJOVÉ

Pojem obecně označující proroky, světce a inspirované básníky, zvláště duchovní vizionáře, jimž byly skrze božskou inspiraci zjeveny Védy. Mezi nimi je dále jmenováno 7 velkých ršijů.

Šarapatka Bráhmana uvádí seznam velkých ršijů: Gótama, Bharadvádža, Višvámitra, Džamadagni, Vasištha, Kašjapa A Atri. V Mahábháratě se jmenují: Maríči, Atri, Angiras, Pulaha, Kratu, Pulastja a Vasištha. Višnupurána přidává k těmto jménům Bhrgu a Dakšu a nazývá tyto velké světce devíti brahmaršiji. Existuje i množství dalších méně známých ršijů.

NAHORU