SIDDHI

Naprosto výjimečné fyzické, psychické, mentální a duchovní síly neboli takzvané paranormální síly, které vznikají jako logický výsledek duchovního vývoje vytrvalého jogína podle toho, nakolik se ve vnitřní bytosti aspiranta probudí z potenciálního stavu a postupně zvyšují nevýslovné rezonance se skrytými subtilními kosmickými silami, které účinně uskutečňují (anebo obnovují) analogické, subtilní hluboké spojitosti mezi člověkem (považovaným za mikrokosmos) a vesmírem (makrokosmem).

Praxe tajných jógových technik a postupů jako je: mantra, kundaliní, laja, tantra, vede postupně k uskutečnění takovýchto jógových schopností (jako jsou např. jasnovidectví, předtuchy, astrální cestování, telepatie, levitace, schopnost zhmotnit nebo odhmotnit předměty, přenos vědomí, chůze po vodě, úžasná vitalita atd.).

Duchovní průvodce (guru) obvykle aspiranta mnohokrát varuje před sobeckým vyhledáváním každé siddhi, protože tomu, kdo je ješitný a omezený, nepřispějí k uskutečnění konečné pravdy a jakkoli „nadpřirozené“ by se zdály při povrchním pohledu, stále jsou jen součástí jevového světa.

Připoutanost k těmto úžasným schopnostem nebo domýšlivost, kterou zvyšují, se nejednou stávají mocnou překážkou na cestě k duchovnímu završení a konečnému osvobození. Na druhé straně se však tyto vyšší duchovní siddhi mnohdy objevují spontánně jakoby samy od sebe, dokonce aniž by o ně aspirant vůbec usiloval, jen díky hluboké duchovní praxi.

NAHORU