SILOVÝ NÁPAD

Synonyma: SILOVÁ MYŠLENKA

Vyjádření používané jogíny, které označuje dynamické vlastnosti nápadu působit v určitých podmínkách jako síla. V osobním smyslu se silový nápad ztotožňuje s přesvědčením, ideály, principy, tzn., že tyto nápady jsou hodnoty do nás silně emočně začleněné. Na sociální úrovni jsou silové nápady ideologické hodnoty. Jóga vysvětluje tuto situaci moudře: poté, co se katalyzuje, dynamizuje a začleňuje velký počet lidských bytostí, silný nápad se stane opravdovou, překvapující silou.

NAHORU