SPANDA

Znamená chvění, třesk, vibraci, je základním pojmem Kašmírského Šivaismu. Je božskou pulsací, která tvoří mimořádnou a překvapující blaženost konečné reality. Spanda neoznačuje libovolný pohyb ve smyslu, v jakém je běžně označován a chápan, ale je transcendentální příčina všech pohybů. Tento filozofický pojem je rozsáhle rozepsán v esoterickém pojednání „Spanda káriká“ z 9. stol. mudrcem Vasaguptou. „Spanda káriká“ bývá často připisovaná Vasaguptovu žáku Kallatovi. Spanda je nádherná tvořivá vibrace, která je prožívána jako duchovní stav splynutí s vyššími (Šivovými) aspekty vědomí.

NAHORU