ŠTĚSTÍ

Kladná karma či dobrý osud, příznivý úděl. Předurčení, které nám přináší výhody. Štěstí nepřichází jen náhodou, ale objevuje se zásluhou našich blahodárných činů a myšlenek pocházejících z předchozích existencí, za něž jsme nyní spravedlivě odměněni. „Dobře sej, dobře sklidíš,“ říká lidová moudrost. Ke štěstí se vztahuje bezpočet rumunských přísloví: „Štěstí je slepé“; „Štěstí nám dává Bůh“; „Jak si štěstí uděláš, takové ho máš“; „Štěstí je vrtkavé, nejedná-li člověk tak, aby si ho udržel“. Tato přísloví o štěstí fakticky obsahují hluboké porozumění životu.

V jogínské koncepci si člověk utváří vlastní osud v závislosti na subtilní energii, kterou prostřednictvím rezonance s nekonečnými ohnisky síly v makrokosmu uvádí v činnost v určitých konkrétních okolnostech. Z jogínského úhlu pohledu je štěstí vědomým spuštěním celé série příznivých událostí a okolností, které přináší úspěch, přičemž se jedná o proces, který člověk ovládá prostřednictvím rezonance.

Dále je štěstí chápáno jako naplnění blahodárné tužby či příležitost.

NAHORU