SUŠUMNÁ NÁDÍ

Sušumná nádí je nejdůležitějším subtilním energetickým kanálem (nádí) lidské bytosti, nacházejícím se na subtilní úrovni uvnitř páteře, přičemž vychází od jejího základu a vede až do oblasti temene hlavy. Sušumná nádí je „proslulou tajnou cestou“ vzestupu naší latentní božské energie (neboli jinak řečeno gigantického božského potenciálu, který se nachází „spící“ v základu páteře (tajná energie kundaliní)) poté, co je tato energie (kundaliní) probuzena specifickými jógovými postupy.

NAHORU