IDA NÁDÍ

Jeden ze tří základních energetických kanálků (nádí), které vedou subtilní životní energii (pránu) do různých oblastí či vrstev mikrokosmu lidské bytosti a tím současně vyživují celé tělo. Ida nádí (-) absorbuje pránu z prostředí levou nosní dírkou a působí na tělo chladivě, vyživujícím a uklidňujícím způsobem podobně jako působí Měsíc. Ida nádí (-) se nachází vlevo od středního subtilního kanálku (sušumná nádí) a na fyzické rovině odpovídá parasympatickému nervovému systému. Jeho subtilním protipólem je pingalá nádí (+). V Rgvédu byl pojem ida nejdříve synonymem pro jídlo, chlad a obětování mléka. Později se začal používat pro božskou sílu oddanosti a obětování, která je považována také za rádce Manua. Sanskrtské slovo ida úzce souvisí s ženským podstatným jménem id, které mimo jiné znamená odpočinek a pohlazení.

Četné tradiční spisy připisují božské síle ida odpovědnost za přívětivý průběh obětních obřadů.

NAHORU