SVOBODNÁ VŮLE

Svobodná vůle je zcela mimořádná tajemná schopnost člověka rozhodovat se a volit si, kterou zcela svobodně přijímá různá rozhodnutí, takřka jen za přispění své vůle. Jinak řečeno je svoboda rozhodování nevýslovná schopnost, kterou má člověk kdykoli k dispozici a vyjadřuje ji v nadmentální sféře (vidžňánamajakóša), což mu umožňuje sama sebe v jakémkoli směru volně určovat.

Jeho schopnost se určovat, bez jakéhokoli dalšího omezení, s výjimkou vlastní vůle, spočívá tedy ve svobodě volby. Svatý Augustin odlišuje vůli, společně s její specifickou subtilní energií, kterou pokládá za základní lidskou vlastnost od svobody volby, která je znakem jeho naprosté svobody, jíž se mu dostalo od Boha, rozhodovat se za pomoci vůle absolutně volně.

NAHORU