TURÍJA

Turíja doslova znamená „čtvrtý“. Je to čtvrtý základní stav vědomí (vrtti) neboli jinými slovy „nadvědomí“, příznačný pro osvícení a dosažení stavu božské extáze (samádhi). Turíja je stavem nadvědomí příznačným pro duchovní osvobození a projevuje se tím intenzivněji, čím více je aktivována sahasrára. Je nazývána „čtvrtým stavem“, protože transcenduje všechny tři běžné stavy vědomí (avastha), jimiž jsou: bdělý stav, stav snění a stav hlubokého spánku beze snů. Tento vysoký stav absolutního vědomí se nachází mimo myšlení, příčinnost nebo ztotožňování s fyzickým či subtilním (astrálním) tělem a je stavem blaženým a téměř nepopsatelným ve své velikosti a překvapující hloubce.

V psychologických pojmech hovoříme o turíja, ve filosofických pojmech ho nazýváme Brahman (nejvyšší absolutno – Bůh), což je stav, kdy se jogín nachází v hlubokém spojení s Bohem. „Mándúkja upanišad“, který předkládá rozbor různých stavů vědomí, popisuje turíja v podstatě pomocí negací: „Turíja není ani objektivní zkušenost, ani subjektivní zkušenost, ani vědomá, ani nevědomá, ani smyslové poznání, ani relativní poznání a ani poznání dedukcí“. Jediná kladná definice ji popisuje ve skutečnosti pouze jako „čisté a jednotné vědomí, nepopsatelný mír“ nebo jako „důvěrná přirozenost nejvyššího Já (átman).“

NAHORU