VIDJÁ

V překladu znamená skrytá věda, tajné poznání, nauka vyhrazená nemnohým. Vidjá je nejvyšší esoterické poznání, které zároveň sjednocuje nevýslovnou intuici a telepaticky předávanou duchovní zkušenost, která dovoluje skrze své prohloubení dosažení osvícení, osvobození a umožňuje rychlé poznání konečné reality.

NAHORU