VESELOST

Kladná posilující emoce primární povahy, pro niž je příznačný stav dobré nálady a vnitřní spokojenosti; je opakem smutku a v člověku se objevuje díky procesu vitální a duševní rezonance s určitými blahodárnými, harmonickými subtilními energiemi z makrokosmu. Tato emoce může být vyvolána mnoha příčinami: vykonáním intelektuální aktivity, naplněním nějaké tužby, příjemným překvapením, atd.

Subjekt se stává expanzivním, komunikativním a jeho citový stav se promítá do celého jeho chování, skrze odpovídající mimiku a gesta, sklon ke smíchu. Jakožto kladný citový stav je veselost provázená fyziologickými změnami: harmonickým růstem amplitudy dechové frekvence, periferní vasodilatací, zvýšením tlaku, posílením bazálního metabolismu a sekrecí.

NAHORU