a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ZVYK

Propriomotivační sklon předpokládající chování na základě citové potřeby a opakovatelnosti bez ohledu na okolnosti. Zvyk předpokládá zapojení se do způsobů vlastního postoje, nebo když se jeho potřeba uplatňování pravidelně opakuje a vzniká tendence uspokojit zvyk, na rozdíl od běžného chování, které se aktivuje jen v případě podmínek dané činnosti např. je rozdíl mezi možností napsat něco a zvyk psát něco denně i když nás k tomu nenutí žádné okolnosti.

NAHORU