ZDRAVÝ ROZUM

Schopnost rychle a spontánně rozpoznat dobro od zla. Zdravý rozum je základní atribut moudrosti. Patří k němu vyšší praktický mravní postoj, který je výsledkem pozitivního zhodnocení životních zkušeností a umožňuje člověku správnou orientaci v jakýchkoli situacích. Zdravý rozum je elementární schopnost hodnotového úsudku, která nám dovoluje rychle a spontánně rozlišovat dobré od špatného a jednat vždy za dané situace nejlepším a nejharmoničtějším způsobem.

Zdravým rozumem nadaný člověk s ním zachází podobně jako se zdravým, aktivním smyslem (zrakem, sluchem atd.). Lidé se zdravým rozumem bezprostředně vnímají pravý mravní a duchovní význam různých hmatatelných okolností. Ne náhodou jsou lidé, kteří zdravý rozum postrádají, označováni různými výroky lidové moudrosti jako mravně slepí nebo hluší.

Zdravý rozum je reflexivní, citová a mentální odezva na vnější situace duchovně pokročilé, srdečné, pozitivní, empatické, schopností krystalizace nadané osobnosti. Mít zdravý rozum znamená být soucitný, jemný, vlídný, láskyplný, vůči druhým podporující, skromný a v plném souladu sám se sebou. Kdo je nadaný skutečně zdravým rozumem, má silnou a harmonickou anáhatačakru, která mu umožňuje se neustále, hluboce a spontánně vciťovat do všech kolem. Myslí, cítí a chová se podle principu „nečiň druhému, co nechceš, aby on činil tobě.“

Zdravým rozumem obdařený člověk uvažuje takřka neustále správně a pozitivně. Pozitivní myšlení zdravého rozumu se zakládá na empatii. Myšlení zdravého rozumu je komplexní a bezprostřední. Kombinace těchto vlastností staví takový typ myšlení na základ dobrých úmyslů. Založené na dobrých úmyslech, překračuje myšlení zdravého rozumu snadno hranice rutiny a zkostnatělých návyků.

Myšlení, které zdravý rozum provází, je vždy praktické a moudré. Nespekuluje. Proto vyžaduje výrazně probuzenou inteligenci a je velmi pružné. Praktičnost a inteligence, které jsou zdravému rozumu vlastní, společně s posílením dalších vlastností a stránek inteligence, vedou člověka k moudrosti. Rovnice inteligence + zdravý rozum = moudrost je hlavním požadavkem veškeré vnitřní transformace a duchovního vývoje.

NAHORU