Úvodní přednáška (záznam)

Integrální jóga je zcela nový duchovní systém, který využívá jógu v životě moderního člověka. Tento systém, který se v podstatě zaměřuje na aplikaci určitých odvětví jógy podle životních podmínek provozovatele, popisuje indický mudrc šrí Aurobindo ve své knize Integrální jóga.

V rámci tohoto systému může být například úspěšně využita jóga uvolněného a cílevědomého jednání neboli karmajóga v zaměstnání, k dosažení tělesného zdraví může být využita hathajóga, v mileneckých vztazích tantrajóga, pro zklidnění a odstranění stresu rádžajóga a lajajóga.

Přestože je Rumunsko v mnoha ohledech na nižší úrovni než jiné země je právě tam velice rozvinutá jógická škola se skoro 20 000 žáky. V současnosti jsou již také otevřeny pobočky v dalších zemích například v Dánsku, Finsku, Itálii, Švédsku, Francii, Anglii, Maďarsku, Německu, USA a jinde. Z mnoha hledisek lze říci, že je to teprve počátek rozvoje tohoto kurzu.

Úspěch tohoto kurzu jógy tkví v tom, že je přizpůsoben západním poměrům. Jak patrně víte, jóga se vyvíjela převážně na Východě a obyvatelé Východu se svým vnitřním ustrojením liší od našeho. V současné době, ale i v minulosti se v některých východních školách jógy učilo několik ásan, trochu pránájámy, džapajógy, spočívající v tom, že se v duchu opakovala určitá mantra a to stačilo k tomu, aby byl zaručen duchovní přerod.

Západní povaha, která je analytičtější, úspěšně rozvíjela inteligenci, zvídavost, dobyvačnost, potřebu praktické zkušenosti a logické argumentace. To všechno jsou reálné schopnosti, a pokud jsou využívány, umožňují rychlý duchovní růst a zisk mnoha informací.

V jógickém systému, který zde představuji, spočívá praxe v mnoha technikách, tajemstvích a odhaleních v Evropě unikátních. Kurz bude seznamovat s ponaučeními z několika různých odvětví jógy, a uvádět cvičence do více meditačních technik, mezi jiným i do velmi účinné lajajógy. Praxe se opírá o teorii, která objasňuje jednotlivé jevy a odraz těchto subtilních jevů na fyzické úrovni za využití fyziky, chemie, biologie. Často se užívá výrazů, jako rezonance, transmutace, sublimace, laser, holografie, chemické reakce, aniž se přitom ztratí cokoli z kouzla a tajemnosti jógického systému, díky kterému můžete zažít množství neobyčejných jevů a stavů, které lze prožívat ve vlastním světě, budete-li provádět cvičení, o kterých budeme pojednávat.

Na samém začátku je však nutné uvést, že pravá jóga předpokládá, že člověk se bude střetávat s úžasnými, nevypověditelnými tajemstvími své vlastní mikrokosmické povahy a s věčnými otázkami: proč jsem se narodil, proč žiji, odkud přicházím, co se semnou stane po smrti? Odpovědi, jež nám jóga umožňuje nalézt, protože nás nutí uvědomovat si široké souvislosti a upírat na ně pozornost, se dají prověřit v našem vlastním vnitřním světě, budeme-li se pod vedením povolané osoby určitou dobu řídit vhodnou metodikou. Jóga tak sleduje přímé, nezprostředkovatelné poznání konečné pravdy o lidské bytosti, životě a o vesmíru.

Slovo jóga má v sanskrtu více významů: shoda, splynutí, pevné spojení, jednota. Jóga je tradiční filozofický systém, který teoreticky i prakticky vznikl před mnoha tisíciletími v Indii na základě přímých zkušeností předávaných až do naší doby v pověstném pojednání Jógasutra jako soubor aforismů a průpovídek mudrce Pataňdžaliho.

Když citlivý člověk přemýšlí o tom, jak vyřešit současné problémy lidstva, je téměř nemožné, aby nepomyslel i na návrat k co nejharmoničtějšímu a nejzdravějšímu životu, na oživení všech latentních možností své bytosti, na prohloubení vnitřních prožitků. Kurz, do něhož můžete začít chodit, je povýtce praktický a shrnuje vše podstatné z hathajógy. Kromě toho je obohacen o tradiční východní metody, jež člověku pomohou vyřešit základní problém: problém zdraví, činorodosti a účinnosti. V následujících lekcích bude kladen důraz na hlubinné příčiny nepříjemností, s nimiž se člověk střetává, i na příčiny sociálních problémů, aby byl puzen k tomu, co nejdříve si od nich odpomoci. Originalita tohoto kurzu a jeho specifičnost tkví v tom, že zahrnuje -- kromě obecných úvah o dalších jógických systémech (lajajóga, jóganidra, karmajóga, tantrajóga, kundalíníjóga, jantrajóga, bhaktíjóga, mantrajóga) -- i praktické návody a povolané rady, jež začátečníkovi rozhodně umožní "rozumně postupovat vpřed po pevné půdě. Navíc budou vyloženy základy chromoterapie, muzikoterapie a různé postupy, které podporují soustředěnost mysli, tvůrčí představivost a meditaci.

Jóga a orientace na duchovní cestu není ovšem v této zemi ničím novým. V první části svého pobytu zde jsem se snažil získat o duchovních školách co nejvíce informací. Dovolím si vyjádřit svůj osobní názor na tyto školy. V Praze existuje kurz hathajógy, a dlužno říci, že dobrý, není však přizpůsoben západním podmínkám. Dále je tu meditační centrum uzpůsobené západní povaze, chybí však určitá transcendentální síla a jasnost; další meditační škola, která má sice dobré úmysly, chybí jí však skutečná komunikace s lidmi, komunikační mosty, a jedna velice česká škola v Praze, která využívá velmi účinnou meditační techniku Ramana Mahárišiho. Vedle toho další desítky kurzů, instruktorů, lepších či horších cest, jež v menší míře umožní určitou základní vnitřní realizaci.

Mnoho systémů, jejichž cílem je zdokonalit člověka, říká: "Musíš udělat to a to a to!" Inteligentní člověk se zeptá: "A to proč?" A málokteré z těchto systémů mohou dát jasnou odpověď. Lidem, kteří si kladou otázky, tento kurz přináší praktické i teoretické základy, které jim dají odpověď. Učinili jste první krok tím, že jste se sem dostavili. To pro mě znamená, že máte v sobě jakési nenaplněné snahy, sklon k něčemu zvláštnímu, že pro vás život znamená něco víc než škola či zaměstnání a televizor. Znamená to též, že to, co jste v oblasti duchovna hledali, vás dosud plně neuspokojilo, anebo že jste natolik vnímaví, že můžete srovnávat. Tomuto prvnímu kroku mám odvahu říci své: Ano! Tady najdete mnohem víc. Myslíte si ovšem, že tento kurz vychvaluji, protože jsem jím sám prošel a budu instruktorem v České republice.

Využiji-li příměru s pračlověkem, který používal kyj k tomu, aby opatřil rodině potravu, dovoluji si tvrdit, že tento jógický systém je jako objev kopí, který umožní získat potravy (v našem kontextu uspokojení duchovních a materiálních potřeb) mnohem více, aniž změní rodinu (společenské a náboženské podmínky, ve kterých žijeme).

Na tomto kurzu se setkáte s jógou nejvyšší kvality, na vysoké úrovni.

Ne takzvaná západní jóga, tedy svého druhu gymnastika, nýbrž soubor technik určených těm, kdo se chtějí změnit, lépe se poznat, změnit svůj život k lepšímu

Když se řekne pojem jogín, většina lidí si dnes představí podivné, hubené individuum, které nemluví vůbec nebo mluví moc, ale beze smyslu, a které je beze styku s realitou. Oproti těmto názorům bude kurz představovat jogína jako duchovního hrdinu, který je úspěšný na všech úrovních lidské bytosti (sociální, duchovní nebo jiné). V kurzu se naučíte techniky, díky nimž tento vnitřní postoj získáte. Jakoby náhodou se takovému člověku začne dařit, protože umí využít událostí, které mu život posílá a to bez ohledu na věk, vzdělání nebo pohlaví.

Na kurzu budete moci zažít vzrušení z autentické jógové praxe. Jde o stejné rozechvění, které se někdy objeví v našem životě, kdy člověk pocítí, že existuje něco víc, co člověka přesahuje, když pocítí, že může žít bez nemocí, neštěstí nebo vnitřní prázdnoty. Když se vás toto tajemství dotýká, můžeme pochopit, že nevíme nic o tomto světě, stejně jako nevíme nic o sobě. Přijměte tedy pozvání k tomuto kurzu jako pozvání k znovuprožití těchto rozechvění.

NAHORU