Výzva vedení Seznam Zprávy

Oznamujeme, že vedení Seznam Zprávy, a. s. a k rukám paní redaktorky Cirokové byla dne 23.11. 2023 doručena výzva Duchovní školy Rezonance, z. s. k nápravě lživého a poškozujícího obsahu reportáže zveřejněné uvedenou společností 4. 11. 2023 na internetovém portálu Seznam Zprávy. Žádáme omluvu, zveřejnění textu výzvy a upuštění od dalšího podobného jednání, jehož pokračování by mohlo naplňovat znaky trestného činu pomluvy. V opačném případě by byla Duchovní škola Rezonance, z. s. nucena hájit své dobré jméno a pověst soudní cestou.

NAHORU