Vezměte v úvahu, že není a nemohlo by být náhodou, že někteří zvrácení démoničtí dezorientovaní a zbloudilí lidé, budou mít sklon zasít do vašich myslí démonické pochybnosti, abyste tak sešli z duchovní cesty, kterou jste objevili, a aby vás tak přiměli zahodit dobrá léta, jakož i mnoho času a energie, které jste až do současné chvíle investovali na této cestě - a uspěli tak postupně ve snaze se transformovat.

Jóga jako možnost změny

S Integrální jógou jsem se setkala před čtyřmi lety, kdy mi o ní řekla kamarádka, a na první lekci jsem zašla z pouhé zvědavosti. Jistý vliv na tuto situaci měl i fakt, že všechny tyto východní styly cvičení byly dost populární.

Jóginství jejich dětí

Postoje rodičů k odlišnému životnímu stylu, výtah z diplomové práce studentky kurzu Rezonance:

"Cílem mého snažení je zodpovězení otázky:Jaké jsou postoje rodičů vůči dětem, kteří se rozhodli pro jogínský životní styl? Další dílčí podotázky zní: Co má vliv na tyto postoje? Co si myslí o tom, že jejich děti dělají některé věci jinak?"

Klíč k systému, který používal Lozanov, je subjektivní rozšířené vnímání času, které je umožněno díky cyklickému rytmu, který používáme, to umožňuje vstřebávání většího množství informací v době, kterou subjekt (ten, který se učí) považuje za normální, ale přitom odpovídá mnohem kratšímu objektivnímu časovému období.

Nová dimenze

Při pokusech o vytvoření technologií pracující s třírozměrnou realitou vždy sloužila za vzor lidská mysl. V bdělém stavu mozek v každém okamžiku přijímá a vyhodnocuje nepřerušený proud vnímání od dvou senzorů vizuálního vnímání, dvou senzorů akustického vnímání, dvou čichových senzorů, jednoho senzoru pro chuť a mnoha hmatových čidel, které snímají své vjemy z trojrozměrného prostoru, který nazýváme realita. Dnes se lidé snaží vytvářet trojrozměrné iluze.

NAHORU