Blog: Energie začátku

Dejme tomu, že jsi potkal někoho nového. Cítíš, že se začínáš zamilovávat. A pak… život vypadá najednou jinak: jsi šťastný a plný života, lidé kolem jsou usměvavější, než byli, problémy na tebe nemají takový vliv jako obvykle a máš spoustu chuti a nadšení zkoušet nové věci, vypravit se tam, kdes ještě nebyl a dívat se na věci jinak a nově.

Připomíná ti to něco?

To, co v takových chvílích prožíváš, je ve skutečnosti energie začátku!

Neomezuje se přirozeně jen na zamilovanost a začátky nových vztahů. Je to energie, která se v naší bytosti projevuje pokaždé, když začínáme něco nového. Když začínáme nový projekt, když dostaneme novou vzrušující práci, když se s radostí přestěhujeme do nového bytu, když děláme první kroky na duchovní cestě, ale také ve chvílích, které se cyklicky opakují, jako je začátek nového školního roku anebo v našem případě nového ročníku kurzů jógy a tantry.

Není náhodou, že cyklus astrologického roku, jenž má původ v esoterické tradici, která si je vědomá tajů energie začátku, začíná prvními dny jara, ve chvíli, kdy vše pučí, znovu se probouzí k životu a odívá do barev, jakoby se příroda sama zamilovávala po dlouhé a studené zimě. Nový začátek je vždy radostnou oslavou života.

Jak můžeme této energie moudře využívat? Jak co nejvíc vyzískat z čarovného okamžiku, kdy něco začínáme, a z energie, kterou to přináší? Anebo jak bychom mohli přivést zpět k životu něco, co upadlo do šedé rutiny?

entusiasmus.jpg Vesmír se nachází v neustálém procesu tvorby. Nová tělesa, obrovská jako galaxie anebo nepatrná jako atomy, děje a bytosti neustále, jakoby odnikud, vstupují do existence. Tam kde nic nebylo, vzniklo něco nového, hmatatelného. Božská moudrost stojící za stvořením ví, jak obtížný proces to je. A proto ho podporuje prostřednictvím „zabudovaného” mechanismu a umožňuje tak magické vznikání nových věcí.

Starobylá esoterická tradice Enneagramu po staletí zkoumala tyto mechanismy. Ukazuje, že jakýkoli děj prochází týmiž fázemi a učí nás o nich. Tato tradice odhaluje, že ve chvíli stvoření nové věci je jí udělen okultní impulz, výbuch intenzivní energie, která se následně stává baterií napájející průběh procesu energií nezbytnou k jeho dokončení či završení. Tím impulzem je právě energie začátku.  

Jsme-li si toho vědomi, můžeme vhodně využívat baterie, která byla našemu projektu dána. Užíváme-li této energie moudře a umožňujeme-li baterii se jednou za čas dobýt, bude nám sloužit dlouho. Jestliže ji jen neuváženě spotřebujeme, může se stát, ještě než dospějeme k cíli, že nám schází energie, síla, nadšení, inspirace, vytrvalost a další vlastnosti. To nás může přinutit opustit pouť za svým cílem v půli cesty. Vše, co je třeba udělat, abychom svou baterii dobili, je připomínat si čas od času, proč jsme začali, co bylo tou pohnutkou, která nás přiměla začít a především – jaké to bylo cítit se v magických chvílích začátku plný euforického nadšení a života.

Vrátíme-li se k příkladu, jímž jsme začali – milostnému vztahu, měli bychom se vždy jednou za čas zastavit a vzpomenout si (nejlépe oba zároveň) jaké to bylo, když jsme se dali dohromady, vybavit si štěstí, které jsme vnímali, jen když jsme viděli toho, kdo je nyní součástí našeho života (a tedy ne už tak kouzelný), vzpomenout si na všechny drobné chvíle okouzlení věcmi, které se zdají banální tomu, kdo zamilovaný není. Budeme-li tyto chvíle vyvolávat a přivádět energii začátku zpět do vztahu i potom, co je jeho skutečný začátek dávno za námi, doplníme svou baterii. Stejně lze i dobít baterii, která se vybila. Je ovšem mnohem snazší tomu předejít, než to napravovat, nikdy proto nečekejme, než bude příliš pozdě!

Energie začátku úzce souvisí s velkou kosmickou mocností Tripurou Sundari. Dá se dokonce říct, že je to energie, která z její silové sféry vychází. Proto vyvolávání milosti velké kosmické mocnosti Tripury Sundari (prostřednictvím provádění lajajógy s její mantrou, v případě těch, kdo mají zasvěcení anebo meditací s její jantrou, symbolickým vyobrazením, anebo i vzýváním jejího jména) se může prokázat jako mimořádně účinná metoda, jak do našeho života jako takového anebo některé jeho části přitáhnout svěží, živou energii začátku, která přivede zpět kouzlo a nadšení, které si přejeme zachovat.

Známe-li a uplatňujeme tato esoterická tajemství, budeme schopni dokončit jakýkoli započatý projekt a dosáhnout úspěchu ve všech našich snahách. Dokážeme udržet svěží a zajímavé ty části našeho života, které mají být trvalé, tak že je budeme cyklicky obnovovat. Celý náš život tak bude moci zůstat věčným jarem, plným intenzity, nadšení, barev a radosti.

Více se o energii počátku můžeme dočíst v článku Magická chvíle začátku.

NAHORU