Indra - božský vládce duchovní sféry božských bytostí

indra1.jpg Za védských časů byl Indra znám jako král všech bohů. Byl vládcem Dévů, bohem války, bohem blesku a bouře, největší z válečníků a nejmocnější ze všech bytostí. Byl ochráncem bohů i celého lidstva proti silám zla, považován za slunečního boha, který projíždí nebesy ve svém zlatém voze. Nejčastěji byl však znám jako bůh hromu, dovedně a mocně vládnoucí svou nebeskou zbraní Vadžrou (bleskem). V boji Indra používá také luk, smyčku a hák. Mimo jiné má tento velký bůh moc křísit válečníky zabité v boji.

Indra je pokládán za tvořivého boha, je tím, kdo ustavil v Kosmu řád a protože na Zem po období strašlivého sucha opět přinesl vodu, je považován také za boha plodnosti. Je popisován jako velice mocný, má pleť načervenalé barvy a dvě nebo čtyři velice dlouhé ruce.

Jeho rodiči byli nebeští bohové Djáus Pita a bohyně Prithivi. Jeho manželkou je Indrani a jeho služebníci byli nazýváni Maruté. Jeho synové jsou Džajanta, Midhusa, Nilambara, Ribhus, Risabha, Sitragupta a nejdůležitější z nich – Ardžuna. Ve Rgvédě je nejvíce hymnů ze všech bohů zasvěceno Indrovi. Má velké zalíbení v božském nektaru nesmrtelnosti (Soma) a požívá ho v obrovském množství.

Někdy pije vládce bohů božský elixír, aby získal sílu k boji se svými nepřáteli a když tak činí, okamžitě nesmírně roste a nabývá gigantických rozměrů. Nepoužíval-li zlatý vůz, jezdil Indra na velkém bílém slonu (Ajravata), který vždy vítězil a měl čtyři slonovinové kly podobající se svaté hoře.

Během času dostal Indra mnoho jmen: Sakra („Mocný“), Vadžri („Ten, z něhož létají blesky“), Purandara („Ničitel měst“), Meghavahana („Jezdec na mracích“) a Svargapati („Pán Nebes“).

Nebeským sídlem Indry je sféra božských bytostí (Svarga), nebeský ráj, obklopující nejvyšší vrcholek svaté hory Meru. Tento ráj se může na pokyn svého vládce Indry přemístit kamkoli.

Indra a jeho krásný ženský protipól, bohyně Indrani, vládnou nad tímto rájem. V Indrově paláci není dovolena zlost, utrpení či strach. Apsáry a Gandharvové tančí a baví ty, kdo do Indrova vznešeného paláce přicházejí. V tomto ráji se někdy odehrávají také sportovní hry a soutěže.

Nejpamětihodnějším hrdinským činem Indry byl boj s asůrem (démonem) Vritrou. Vritra na sebe vzal podobu nesmírně mocného draka, zmocnil se veškeré vody na světě a držel si ji pouze pro sebe. Až do Indrova narození nebyl nikdo schopný tohoto démona přemoci.

Když Indra slyšel co se stalo, přísahal že získá životodárnou tekutinu zpět. Vypravil se, aby se se strašlivým Vritrou střetl. Požil předtím velké množství somy, aby měl sílu potřebnou k boji s tak mocným nepřítelem. Velký bůh rozbořil 99 Vritrových pevností a dostal se až ke zlému draku. Prudce se vrhli jeden na druhého a po dlouhé bitvě Indra mocného démona zabil. Vritra držel Zemi v neustálém suchu, avšak když Indra rozsekl démona vedví, začala se voda lít z nebe a lidstvo tak bylo zachráněno. Od té doby se stal Indra hrdinou pro všechny lidi a bohové ho zvolili svým králem. 

Použité pojmy ze slovníku:

NAHORU