ÁNANDAMAJAKÓŠA

Ánandamajakóša (kauzální tělo aneb obal blaženosti) člověku umožňuje zakoušet blaženost či božské štěstí v hlubokém spánku beze snů a ve stavech božské extáze (samádhi). Ánandamajakóša je nejniternější a nejsubtilnější ze všech obalů (kóša). Aspiranti na duchovní osvobození a poznání konečné božské Pravdy musí co nejdříve a co nejúplněji zastavit své mentální fluktuace a přestat se s nimi ztotožňovat. Kromě toho musí trvale a celou svojí silou usilovat o odhalení jejich věčného Já (átman), které se nalézá za všemi obaly jejich bytosti, až se s ním ztotožní.

Ánandamajakóša může být postupně uváděna do rovnováhy prostřednictvím nekonečné lásky, prostřednictvím zažívání nezměrného štěstí bez příčiny a prostřednictvím prožitků božské extáze (samádhi).

NAHORU