HATHAJÓGA

Odvětví jógy usilující o dosažení dokonalé rovnováhy. Jedná se o odvětví jógy, k němuž patří zaujímání zvláštních poloh těla (ásan) s komplexními pozitivními účinky, praxe hluboké relaxace (šavásana), kontrola dechu a jeho rytmizace (pránájáma), provádění očistných technik (krijá) a technik pro soustředění mysli – což vše má za cíl udržet tělo co nejohebnější a nejuvolněnější. Všechna tato cvičení posilují naši vitalitu, zaručují dokonalé zdraví a pomáhají vyléčit různé nemoci. Když se správně stravujeme, naše tělo se postupně a zcela pročistí. Současně vyloučí všechny nečistoty a toxické látky a naučí se optimálně přijímat a asimilovat vitamíny a stopové prvky. Tímto způsobem se naše tělo i mysl úplně pročistí a brzy získáme kontrolu nad myslí. Nakonec budeme schopní dosáhnout konečného, nejvyššího cíle jógy, jímž je uvědomění si božského Já. 

Ha znamená v sanskrtu Slunce a tha Měsíc. Slunce zde ztělesňuje mužský, aktivní, emisivní aspekt, zatímco Měsíc odpovídá ženskému, pasivnímu, receptivnímu aspektu. Hatha je tedy jednoslovné vyjádření základního zákona celého vesmíru, zákona neustálé interakce dvou sil, majících sice opačný směr, avšak vzájemně se doplňujících: mužské, solární, (+), jangové síly a ženské, lunární, (-), jinové síly. Hathajóga tedy umožňuje jogínovi rozpoznat existenci dvou základních sil, jak ve vlastním mikrokosmu, tak kolem sebe v makrokosmu. Když je jogín dokáže zcela ovládnout, pomohou mu překonat dualitu, nabýt dokonalou harmonii a rovnováhu a tím se sjednotit s Nejvyšším vědomím. 

V hathajóze dosahuje adept duchovní dokonalosti, když projde osmi povinnými souslednými etapami: jama a nijama (obě tvoří pětice pravidel chování, představují morální a etickou stránku jógy), ásana, pránájáma (souhrn specifických dechových cvičení pro maximální zvýšení a dokonalou kontrolu – jama – subtilních energií, prány), pratjáhára (stažení jogínovy bytosti z vnější skutečnosti, která by ho mohla rušit; toho je dosaženo dokonalou kontrolou pěti smyslů, díky níž jogín může projektovat své vědomí do jiných dimenzí nebo vesmírů), dháraná (soustředění, jež jogínovi pomáhá silně zaměřit nashromážděné energie na jediný skutečný nebo neskutečný předmět, který je objektem meditace), dhjána (meditace) a samádhi (božská extáze).

NAHORU