BUJAROST

Bujarost (v latině exuberantia: „hojnost, rozlévání“) je citový stav velké radosti, provázený výbušným, expanzivním chováním, které tuto radost vyjadřuje, aniž by překročilo uznávané meze společenských norem.  Často hlučné projevy tohoto citového stavu jsou příznačné pro extrovertní osobnosti, které dávají bez rozpaků citům volný průchod.

Bujarost je rozsáhlým, závratným citovým stavem, vyvolaným intenzivním prožitkem radosti, která přichází v důsledku vzniku procesu rezonance se specifickými subtilními energiemi radosti a uspokojení z makrokosmu, projevovaným nezadržitelným, výbušným chováním, které však nepřekračuje dovolené meze.  Bujarost je příznačná pro velmi komunikativní lidi.

NAHORU