a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

JAMA

„Sebeovládání“, první z osmi etap rádžajógy. Tato etapa obsahuje pět morálních postojů, které umožňují harmonické začlenění jogína jak do makrokosmu, tak do prostředí, v němž žije. Jama označuje také boha smrti.

JÓGA

Pojem jóga v sanskrtu znamená „spojení“, „sjednocení“, „nevýslovné splynutí“. Jóga je tradiční východní věda kodifikovaná kolem 1. stol. př. Kr. a založená na tradicích starobylé moudrosti. Cílem jógy je dosažení a udržení jogínova spojení s Bohem, jeho harmonické začlenění do vesmíru a probuzení latentních paranormálních sil.

JOGÍNKA (JOGINÍ)

„Praktikanta systému jógy ženského pohlaví“. Související výraz joginí má však konkrétnější význam. Označuje zejména aspirantku jógy nadanou mimořádnými paranormálními schopnostmi (siddhi), která kromě zjevné inteligence vykazuje i mimořádnou úroveň svého vědomí. Podle pojednání Hathajóga Pradípiká je joginí vitální, harmonická a inteligentní žena zasvěcená do tajemství jógy, která zcela transmutuje svůj erotický potenciál (specifickou pohlavní sekreci) a integrálně a harmonicky sublimuje vzniklou energii do všech úrovní své bytosti. 

JÓNI

Prvotní zdroj všeho Stvoření. V sanskrtu slovo jóni znamená „opora“, „původ“, „zdroj“ a je odvozeno ze slovesného kořene „ju“, jenž znamená „sjednocovat“ nebo „upevňovat“. Je to pojem se širokou škálou významů: „prvotní příčina“, „pramen všeho stvoření“, „domov“, „pochva“ apod. Graficky je jóni obecně znázorňována jako trojúhelník obrácený špičkou dolů, chápaný v tantrismu jako okultní diagram vagíny, symbolizující vesmírné mystérium Stvoření.

JUGA

Obecný termín označující kosmickou epochu. Celkem existují čtyři kosmické epochy, jejichž trvání se počítá v božských letech. Pro přepočet božských let na lidské roky je třeba je vynásobit 360. Každé kosmické epoše vždy předchází „aurora“ (sandhja) a následuje po ní „soumrak“ (sandhianša), přičemž přechod z jedné jugy do druhé trvá pokaždé stejnou dobu, desetinu z celkového období trvání příslušné jugy.

NAHORU