a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

JAMA

„Sebeovládání“, první z osmi etap rádžajógy. Tato etapa obsahuje pět morálních postojů, které umožňují harmonické začlenění jogína jak do makrokosmu, tak do prostředí, v němž žije. Jama označuje také boha smrti.

JÓGA

Pojem jóga v sanskrtu znamená „spojení“, „sjednocení“, „nevýslovné splynutí“. Jóga je tradiční východní věda kodifikovaná kolem 1. stol. př. Kr. a založená na tradicích starobylé moudrosti. Cílem jógy je dosažení a udržení jogínova spojení s Bohem, jeho harmonické začlenění do vesmíru a probuzení latentních paranormálních sil.

JÓNI

Prvotní zdroj všeho Stvoření. V sanskrtu slovo jóni znamená „opora“, „původ“, „zdroj“ a je odvozeno ze slovesného kořene „ju“, jenž znamená „sjednocovat“ nebo „upevňovat“. Je to pojem se širokou škálou významů: „prvotní příčina“, „pramen všeho stvoření“, „domov“, „pochva“ apod. Graficky je jóni obecně znázorňována jako trojúhelník obrácený špičkou dolů, chápaný v tantrismu jako okultní diagram vagíny, symbolizující vesmírné mystérium Stvoření.

NAHORU