a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

LAJAJÓGA

Tajuplná jóga meditativního pohlcení; tato tajná forma jógy obsahuje mnoho metod tantrické povahy a zahrnuje provádění meditačních technik za účelem rychlého transcendování všech podmíněností individuálního vědomí. Tajné techniky lajajógy zahrnují rovněž kontrolu a rytmizaci subtilního dechu (pránájáma) a v některých situacích vyžadují provádění určitých gest a niterných postojů (mudrá), které umožňují okamžité naladění bytosti toho, kdo je provádí, na odpovídající subtilní energie z makrokosmu.

LAKOTA

Chamtivost, skrblictví, přehnané úsilí shromáždit co nejvíce majetku a schraňovat ho pouze pro sebe. Příčinou lakoty je převládající a neharmonická aktivace múladháračakry. Kromě hamižnosti je lakota provázená krajní izolací od ostatních, nepodloženým podezíráním blízkých, závistí vůči těm, kdo vlastní hmotný majetek, nedostatkem štědrosti, zákeřností a lačností.

LÁSKA

Božský pocit euforie, v němž se rozpínáme od konečného k nekonečnému. Zejména pro jogíny je opravdová láska závratný, božský pocit, jenž umožňuje tomu, kdo ho naplno prožívá, vnímat nevýslovnou euforickou expanzi vlastní bytosti a pole vědomí od konečného k nekonečnému. Důležitou vlastností opravdové lásky je, že představuje trvalý protipól sobectví.

LEHKOVĚRNOST

Postoj, sklon lehce uvěřit, bez jakéhokoliv ověření, toho co nám ostatní tvrdí, předpokládá naivitu, nemáme si ji ale plést s důvěrou v lidi. Lehkověrnost je nekritická a může přinést škodlivé vlivy, zklamání atd. díky příliš velké receptivitě. V lidské bytosti ukazuje na převahu silového centra svádhišthánačakry (receptivní aspekt).

LINGAM

Posvátný symbol božství. V sanskrtu má pojem lingam obecně význam „symbol“, „znamení“, „pečeť“ Boha. V hinduistické praxi konkrétně slovo lingam označuje „vztyčený oltářní kámen v chrámu“ s falickým vzhledem i konotacemi. V této symbolické podobě tvořivé transcendence je obvykle uctíván Šiva, základní mužský princip.

NAHORU