MENTÁLNÍ ČIN

Působení skrze osobní rezonanci se subtilní mentální energií z makrokosmu, která způsobí transformaci v mysli, ve tvaru obrazu nebo (a) nápadu. Díky tomu je projektivní a ideacionální. Stejně jako kterákoliv jiná činnost závisí i na důvodu, je směřovaná skrze cíle a má nástrojovou strukturu. Mentální činnosti mají informační obsah a operační základ.

Mentální činnosti se stanou v rámci vnitřního jazyka a vyjadřují se ve své zvláštnosti, podřizují se rovněž zákonům mysli, představivosti, paměti a vůle. Ačkoliv nejčastěji vyplývají ze zvniterňování hmotných činností, mají mentální činnosti svoji vlastní specifičnost, která záleží na subjektivitě. Různé podněty skládají mentálních čin jako jeho nástrojové prvky, protože podněty jsou zobecněné a zautomatizované nemají konkrétní důvody a cíle podobné činnosti.

NAHORU