MRAVNÍ IDEÁL

Souhrn mravních a duchovních přesvědčení určité osoby, symbol jeho mravních hodnot. Mravní ideál může mít také smysl připojení mysli k určitému nápadu, jde o připojení, které není založeno na přísných rozumových argumentech, ale spíše na citových postojích. Mravní ideál vytvoří stav téměř neustálé blahodárné rezonance se subtilní energií a se subtilní vytříbenou duchovní božskou sférou síly z makrokosmu a umožní mimořádné zvýšení charismatického osobního pole.

NAHORU