PRADŽAPÁTI

„Vládce všech stvoření“. Ve Védách je tento titul přisuzován Indrovi, Sávitrovi, Hiranjagarbhovi, jakož i dalším božstvům. Manu vzývá Brahmu, stvořitele a Pradžapátiho, udržovatele vesmíru. 10 pradžapátiů je obvykle 10 ršijů, považovaných za syny Brahmy, jsou jimi: Maríči, Atri, Angiras, Pulastja, Pulaha, Kratu, Vasištha, Pračetas nebo Dakša, Bhrgu a Nárada. Podle jiných pramenů je jenom 7 pradžapátiů, kteří jsou shodní se 7 velkými ršiji. Ve velkém eposu Mahábhárata se jich udává 21.

NAHORU