Reportáž: Víkend s Ganéšou – Setkání srdcí

15. – 17. listopadu 2013, Atlantis u Brněnské přehrady

Laskavý Ganéša

Dnešní životní styl nás často přivádí ke krajnostem, ke kolektivnímu šílenství, které už, právě proto, že se mu oddáváme povětšinou všichni, nikdo nevnímá. Tak se stává, že se honíme za úspěchem v zaměstnání, které nesnášíme a snažíme se udělat dojem na lidi, na nichž nám doopravdy nezáleží. Orientujeme se jednostranně na výkon a neustálý pokrok a zapomínáme, jakou nezadatelnou hodnotu má klid, život v přítomnosti, spočinutí, smíření, spokojenost s tím, co je a radost z každodenních maličkostí.

vikend-ganesa3.jpg Život je jako houpačka, neustálá dynamická rovnováha polarit jang-jin, aktivity a pasivity. Jedna bez druhé nemůže existovat, jedna druhou bytostně potřebuje. Jestliže se naše houpačka vychýlí příliš na jednu stranu, houpání ustává a proudění životní energie naší bytostí je narušeno. Jen šílenec by si myslel, že dobrý lučištník je ten, kdo neustále jen natahuje, víc a víc, tětivu, aniž by ji kdy nechal vyklouznout z prstů a vypustil šíp. Přesto nám nepřijde divné, děláme-li něco podobného ve svých životech. Abychom byli v harmonii, musíme znát správný poměr a rytmus střídání projevů aktivity a pasivity a podle přirozeného řádu se celým srdcem oddávat jedněm anebo druhým.

Je-li naše houpačka vychýlená jednostranně ve směru neustálé honby za úspěchem – oním známým „závodem do hrobu“, můžeme si zavolat na pomoc ideálního pomocníka – legendárního boha Ganéšu. Usadí-li se na naší houpačce, zaručeně jí vrátí rovnováhu.

Tradiční vyobrazení bohů hinduistického panteonu, která vypadají na první pohled tak exoticky, jsou ve skutečnosti velice praktické meditační pomůcky. Moderní manažerské příručky uvádějí, že chceme-li úspěšně vést například nějakou firmu, měli bychom být schopni si ji představit jako lidskou bytost. Dovedeme-li svou firmu popsat do detailu jako člověka – s jeho vzhledem, stylem života, schopnostmi a návyky, je to podle zmíněných příruček prý známkou toho, že víme, co chceme.

Představme si nyní, že naše „firma“ je menší postavy, má čtyři ruce, sloní hlavu, jede na kryse, má velký pupek a neustále chuť na sladké. Představme si, že my sami tak vypadáme. Nestyďte se – zkuste to! Když to uděláte, získáte jasný dojem o stavu, který Ganéša prožívá. Jestliže se s ním spřátelíme, získá „houpačka“ našeho života potřebnou protiváhu…

Ganéša mezi námi

Během posledních dvou týdnů příprav na víkend, jako bychom měli Ganéšu neustále v zádech. Přestože bylo třeba vyřešit řadu praktických otázek a zajistit vše, co bude přes 50 účastníků duchovních seminářů během celého víkendu potřebovat, a přestože se to ani tentokrát neobešlo bez překážek, provázela nás po celou dobu velká lehkost. Konec konců je vše nádherná a překvapivá božská hra.

Vše do sebe úspěšně zapadlo a v pátek večer jsme se šťastně se všemi shledali. Uvítala nás vůně lahodné večeře. Slečnám kuchařkám za celý víkend všechna čest! Sešli jsme se přátelé dalecí i blízcí, z moravských luhů, ale třeba také ze Švédska, Dánska, Finska a Rumunska. Dohromady nás bylo více než 50. Bylo cítit, že patříme k velké duchovní rodině spřízněných duší, které svedly dohromady sdílené ideály a zájmy.

Eduard Selea měl první z přednášek, jejichž smyslem bylo představit hlavní Ganéšovy charakteristiky. Byla plná kouzelných příběhů z Ganéšových legend. Vstoupili jsme tak hlavní branou do čarovného světa hlubokých symbolických příběhů. Jejich význam by se jistě dal analyzovat po celé hodiny, ale ani to nebylo nutné, protože bylo možné vnímat, že jsou to příběhy, které hovoří k jiným, hlubším složkám našich bytostí, než je racionální-uvažující mysl.

vikend-ganesa2.jpg Poté jsme byli spontánní božskou integrací okamžiku rozděleni do skupin, „rodin“, v jejichž rámci jsme si po zbytek víkendu hráli i řešili různé úlohy. Většinou pro sebe byli jednotliví členové rodin úplní cizinci a dosud spolu neměli nikdy nic co dočinění. Bylo zajímavé sledovat, kdo byl tímto způsobem sveden dohromady. Mohli jsme si tak uvědomit, že „cizí“ lidé, jsou vlastně lidé blízcí, které jsme zatím neměli možnost poznat. Tím se první večer skončil, přestože si nás velká část ještě dlouho povídala.

Druhý den začal praxí hathajógy s Jakubem Červenkou. Cvičební sál byl zalit slunečními paprsky, které během cvičení příjemně hřály na očních víčcích. Následovala přednáška o hojnosti. Ten, kdo s Ganéšou rezonuje, nemůže být chudý anebo trpět nedostatkem. Svět překypuje bohatstvím a všemu vládne dobrý Bůh – Otec, který si nepřeje nic jiného, než nás zahrnout vším, co bychom mohli potřebovat. To, co stojí mezi námi a dary, které se nám nabízí, jsou určité chybné postoje, které přednáška demaskovala. Také formulovala zákon hojnosti a doplnila jednostranné informace, které se k němu vztahují a které jsou dnes obecně známé z populárních knih, jako např. Tajemství. Během workshopu hojnosti, který bezprostředně následoval, jsme se společně učili tomu, co to znamená vychutnat správně dary, jak se z nich radovat a být za ně vděční.

Odpolední část otevřela přednáška o hravosti. Zazněl citát Constantina Brâncuşiho, že ztratíme-li dětskou hravost, jsme již napůl mrtví. Hravost je něco, na co nesmíme zapomínat. Není to nepotřebné haraburdí, ztráta času a infantilismus, který si nemůžeme dovolit. Čím více hravost projevujeme, tím jsme tvořivější, šťastnější a blíže své duši. Každý člověk má potřebu si hrát. Velcí vědci, ale i duchovní lidé, vlastně nikdy úplně nevyrostli a právě proto byli schopni dosáhnout mimořádných úspěchů v tom, čím se zabývali, že se nebáli zkoušet nové a neotřelé postupy, že si nikdy nepřestali hrát. Je obrovská úleva pro dnešního člověka, uvědomit si, že může povolit sevření, v němž drží svůj život, že nemusí brát všechno smrtelně vážně, že si může chvíli jen tak hrát a nechat se hrou vést. Následoval seminář vynalézavých her. Lidé výskali a smáli se, zatímco jiným se potila čela námahou. Inu, chce to i trochu sebepřekonání – vystoupit ze své obvyklé role. Seminář zakončila meditace s hudbou pro spojení s Ganéšou, která nám pomohla vysublimovat velkou energii, která se hrami probudila, do blaženého duchovního stavu

Po večerní přestávce následovala přednáška našeho duchovního průvodce Griega o duchovních zkouškách, protože Ganéša je znám jako božská síla, která umožňuje překážky překonávat. Zazněla v originále s překladem do češtiny. Malinko zchladila předchozí bujnou atmosféru, protože svedla pozornost k věcem, jichž bychom se měli na duchovní cestě vyvarovat. Ganéša umožňuje překonávat překážky ne silou, tak jako jeho mytický bratr Skanda, ale především inteligencí, důvtipem a moudrostí. Jogín, který chce postupovat na duchovní cestě, se překážkám nevyhne, ale dokáže je překonat díky bdělosti a oddanosti ideálu. Lék, který se podává nemocnému, může být hořký, ale co na tom, přinese-li uzdravení. Poselství přednášky bylo: Nebuďte hloupí, buďte bdělí a inteligentní, nenechte se svést k jednání, které zastaví váš duchovní vývoj. Naštěstí kuchařky přispěchaly právě uprostřed této „hořké“, ale velice potřebné přednášky s připravenými sladkostmi, které opět vykouzlily na zvážnělých tvářích úsměvy. V následujícím semináři jsme se učili, jak být „Ganéšou“ jeden druhému a jak si vzájemně pomoct v obtížích.

Večerní program zakončila Diana Muntean, která si přála věnovat Ganéšovi inspirovaný tanec s pójkami. Krásně tancem ztělesnila oddanost aspektu božství, který Ganéša představuje a spolehlivě okouzlila publikum, které ji vyprovodilo nadšeným potleskem. Poté se promítal v přízemí duchovní film a nahoře začala Ganéšovi věnovaná trance párty Dj Ishwary. Většina z nás dala přednost filmu a na párty přišla, až když skončil. Tanec přinesl opojné euforické stavy a uvolnění.

vikend-ganesa1.jpg V neděli ráno se opět začalo hathajógou s Galií Linkovovou. Po krátkém objasnění teoretických aspektů, které s Ganéšovou mantrou souvisí, následoval pravděpodobně nejočekávanější okamžik celého víkendu – losování toho, kdo do ní bude zasvěcen. Společně jsme udělali krátkou meditaci pro duchovní integraci aktu losování a jeden po druhém přistupovali k misce s lístečky. Netrpělivé očekávání a aspirace se mísili s lehkou nejistotou a napětím – asi každý se v tu chvíli zpytoval, je-li na zasvěcení připraven. Ti, kdo dostali ne, měli volné dopoledne, které většinou strávili procházkou po sluncem zalitém okolí Atlantisu. Ti, kdo získali možnost být do mantry zasvěcení, se začali chystat na nejposvátnější okamžik – zniterňovat se a meditovat. Jeden po druhém byli zasvěceni a následovala naše první meditace s Ganéšovou mantrou. Byla v ní cítit jeho laskavá, přijímající, moudrá a trpělivá přítomnost, velké naplnění a vyrovnanost.

Po osobním volnu, které velká část z nás strávila meditací a po vynikajícím obědě jsme se sešli na poslední přednášku o Ganéšově vztahu k tantře. Ganéša je v indické duchovní tradici znám jako strážce a ochránce tantrických principů, který vede milenecké páry k duchovnosti. Přednáška představila hlavní z nich a způsoby, jak můžeme za Ganéšovy podpory prohloubit svou praxi tantry. Víkend uzavřel transfigurativní rituál, během nějž se muži a ženy dokázali na sebe navzájem podívat, jako na skutečné bohy a bohyně. Bylo to velice inspirující a příjemné.

Přestože je víkend s Ganéšou za námi, odnesli jsme si z něj krásnou zkušenost. Přestože skončil, může pro nás být začátkem nového, vyváženějšího a obohaceného přístupu k životu. Někteří si odnesli i Ganéšovu tajnou mantru a získali tak neobyčejně účinný nástroj k rozvíjení rezonance s jeho blahodárnou energií. Rozloučili jsme se s vděčností za duchovní dary, jichž se nám dostalo, jako noví přátelé spojení kouzelnou sdílenou zkušeností.

Fotografie z víkendu

Video-reportáž z víkendu

NAHORU