Reportáž: Víkend tantrickej masáže

6. – 8. Prosince 2013, Centrum jógy Sundari, Praha

Už tradičný koncoročný víkend tantrickej masáže, sa tento rok niesol v znamení otvorenia srdca. Víkendový program sme vytvorili so zámerom vtiahnuť pozornosť účastníkov do oblasti srdca, chceli sme im poskytnúť impulz aby vnímali v živote úlohu svojho srdca, uvedomovali si svoje pocity a emócie, aby pohľadom na svet cez svoje srdce mohli obohatiť svoj život i svet ľudí okolo. Organizátorka Kristýna, ktorá vedie výuky masáží v tantrickom masážnom salóne Lakshmi, a v Duchovní škole Rezonance je lektorkou kurzov tantry,  pre tento účel pripravila súbor techník ktoré spoločne s výukou masáže a jej následnou praxou vytvorili rámec v ktorom každý z účastníkov podľa svojich vnútorných potrieb mohol prebudiť, dynamizovať alebo harmonizovať oblasť srdca. masaze2013-1.jpg Keďže hmat je v priamej súvislosti s prejavom srdca, tak masáž (a obecne vzájomné vedomé dotýkanie) je skvelý sposob ako prebúdzať a uvedomovať túto oblasť násho prežívania a vnímania. Schopnosť milovať a vnímať lásku nás vďaka čistote energie lásky posúva na vyššiu úroveň vedomia kde sme schopní vnímať omnoho komplexnejšie, z pohľadu srdca, náš život i prítomnosť ostatných bytostí v ňom.

Každý krok k čistejšej a vznešenejšej láske je krok k vyššej úrovni vedomia, na ktorej možeme vnímať prítomnosť lásky v každom aspekte existencie. Zároveň so zvyšovaním schopnosti uvedomenia neobmedzenej prítomnosti lásky sa v nej i pravdivejšie integrujeme, a prežívanie mnohých skutočností ktoré sú na nižších úrovniach vedomia podmienené napríklad strachom alebo zvykom (ktoré v nás zase tvorí práve neschopnosť vnímania prítomnosti lásky), je prirodzene nahradené spontánnym prejavom vedomia lásky. Uplynulý víkend tantrickej masáže bol teda ďalším schodíkom na ceste k pochopeniu podstaty lásky.

Toto pochopenie sa spontánne prejavuje pri vstupe na určitú úroveň vedomia, a tantrickú masáž možeme v tomto prípade považovať za „koncentrovanú“ tantrickú prax, ktorá k tomu vedie. Pretože využíva všetky doležité tantrické princípy a zároveň posobí priamo dovnútra, dotýka sa srdca a transformuje prejavy energie a nižšie stavy vedomia na vyššie. Účastníci víkendu dostali od nás zasvätenie do tejto tantrickej masáže a vďaka skupinovej dynamike mali příležitosť vnímať prejavy jednotlivých energií omnoho intenzívnejšie ako pri individuálnej domácej praxi. Dali sme im podnet aby si vyskúšali viacručné masáže, ktoré sa stretli s veľmi pozitívnym ohlasom. A z hľadiska vnútorného vývoja nás všetkých, ktorí sme tento víkend spoločne prežili, sme absolvovali liečivý proces otvárania srdca a rozšírenia jeho možností. A tento kamienok skladačky pekne zapadol presne na svoje miesto vedľa mnohých ďalších ktoré sa postupne ukladajú do obrazu nášho vnímania sveta. Ako lektorka a sprievodkyňa účastníkov pri masáži som bola svedkom niekoľkých intenzívnych vnútorných zážitkov s veľkou transformačnou silou a mohla som vnímať i komplexný účinok spoločnej aktivity skupiny na každého z jej členov. Som vďačná za túto skúsenosť a za všetky zážitky ktoré som cez víkend získala. Verím že každý z nás, ktorí sme sa na víkende tantrických masáží stretli, si do svojho života odniesol pre seba tú najlepšiu možnosť pre svoj osobný, intímny, vnútorný, ale i partnerský, duševný a duchovný vývoj.

Tento víkend tantrickej masáže bol posledný z tých, ktorý pre Duchovní školu Rezonance organizoval salón tantrickej masáže Lakshmi. V budúcich rokoch sa možete tešiť na program priamo v réžii inštruktorov kurzov Duchovnej školy Rezonance.

Fotografie z víkendu

NAHORU