15 základních rozdílů mezi nevědomým a zasvěceným mužem

muzi15-6.jpg 1. Nevědomý muž je naplněn povrchními názory o životě, neustále mívá pocit, že zná a ví téměř vše. Utíká od jedné ženě k druhé, od jednoho vztahu k dalšímu, hledajíc tak snadná a sobecká potěšení.

Zasvěcený muž si udržuje vysoké životní ideály, kterým věnuje většinu ze svých myšlenek a svého úsilí. Hluboce a vědomě se účastní duchovních vztahů, ve kterých se snaží učinit svoji milenku šťastnou.

2. Jakmile nalezne ženu, která se mu líbí, používá ji nevědomý muž k uspokojení svých vlastních tužeb a snaží se plnit její menší touhy, aby se na něm stala závislá.

Tanricky zasvěcený muž si udržuje vertikální směřování na cestě k dokonalosti, zatímco se současně snaží činit svou milenku šťastnou. Pomáhá jí vybudovat si vlastní cestu ke štěstí.

3. Vzhledem ke své sobeckosti a povrchnosti má nevědomý muž ve svém životě tendence ženu opustit, jakmile se vzájemný vztah stane příliš vážným.

Zasvěcený muž si udržuje transfigurovaný stav a pokračuje v prohlubování vztahu, aby jej učinil opravdu seriózním.

4. Nevědomý muž, který nezná úplnou kontrolu sexuálního potenciálu, si „kupuje“ sexuální prožitky tím, že uzavírá kompromisy se svojí milenkou.

Zasvěcený muž jenž praktikuje úplnou sexuální kontrolu a který zná tajemství transmutace a sublimace je schopen eroticky naplnit svoji milenku, aniž by se stal závislým na tělesném potěšení.

5. Nevědomý muž se snaží učinit ženu závislou na jeho přítomnosti a důrazně jí nutí své myšlenky nebo dokonce svá vlastní omezení.

Zasvěcený muž směřuje ke zdokonalení a nechává milenku, ať si sama zvolí svoji cestu, důvěřuje v lásku a ve vítězství pravých hodnot nad povrchními pokušeními.

6. Nevědomý muž, který nezná anebo nepoužívá milování s úplnou kontrolou sexuálního potenciálu, zůstává v milostném aktu stále na stejné úrovni. Miluje se povrchním způsobem, ovládán primitivními instinkty míří k rychlému uspokojení. Ve své milence takto probouzí nižší sklony a nemá zájem o její erotické uspokojení.

muzi15-1.jpg Den za dnem se tantricky zasvěcený muž přibližuje k dokonalému umění lásky a nespatřuje v milostném aktu žádný jiný důvod, než spojení s milovanou osobou na nejvyšší úrovni a dosažení společného stavu štěstí a androgynálnosti. Pevně dodržuje používání úplné kontroly sexuálního potenciálu a svou milenku povzbuzuje také v tomto směru.

7. Bez opravdové touhy, jen aby dokázal že je toho schopen, se nevědomý muž honí za ženami, ale nikdy se k žádné své milence příliš nepřiblíží, na úrovni duše si od ní udržuje „pohodlnou“ vzdálenost. Většinu času zůstává sám a v tomto postoji spatřuje důkaz své mužnosti.

Zasvěcený tantrik zná svrchovanou důležitost lásky a důležitost obětování se v lásce, takže neztrácí čas tím, že by se své milence neotevřel a nedával jí lásku. Ve všem ženách zří kosmickou milenku, Parašakti, kterou ve věčnosti zbožňuje.

8. Nevědomého muže vzrušují „zlá“ děvčata, uspokojující jeho prvotní instinkty, které vyjadřuje především během pohlavního spojení. Vzhledem ke své ignoranci a ke svému sestupnému směřování pohrdá tzv. „hodnými“ děvčaty. Vlastnosti jako jsou čistota, skromnost, inteligence, vytříbená smyslnost, hluboký cit, spontánnost a duchovní otevřenost vnímá jako vady na kráse.

Tantricky zasvěcený muž ženy uctívá a transfiguruje je. Takto může v každé ženě vnímat jisté božské kvality. Cení si „hodných“ děvčat a skrze transfiguraci je pobízí k tomu, aby vynesly na světlo a začaly používat všechny své skryté vlohy, kterých si často nejsou vědomi.

muzi15-3.jpg 9. Nevědomý muž dosahuje velice rychle orgasmu s ejakulací, zatímco ženu zanechá frustrovanou a usouženou. Milování se pro něj takto časem stává námahou, která ho unaví. Z toho důvodu má tendenci milování postupně nahradit sledováním televize nebo komentováním fotbalových zápasů, pitím alkoholu, apod.

Zasvěcený muž se milostného spojení účastní bez námahy, díky sexuálnímu kontinuu se erotická hra stává četnými příležitostmi, jak učinit milenku šťastnou a dosáhnout takto společně stavu kosmického vědomí.

10. Díky své povrchnosti a opomíjení úplné kontroly sexuálního potenciálu trpí nevědomý muž podvědomým strachem z toho, že nedokáže ženu eroticky uspokojit. Z toho důvodu se pokouší ženě imponovat tím, že se snaží budit dojem tvrďáka nebo „mačo“ chlapa, což doprovází řada sexuálních omezení, které mají milenku zbavit jejích tužeb.

Tantricky zasvěcený muž se dokáže díky ovládání sexuální energie nestále a bez námahy kontrolovat. Jeho postoj se takto stává přirozeným a bez předpojatostí, snaží se ve své milence v rámci milostných her probouzet kreativitu.

11. Vzhledem k nízké sebedůvěře se nevědomý muž snaží ženu k sobě připoutat tak, že uspokojuje všechny její nálady a požadavky, aniž by se odvážil jí něco říci, když nejedná správně.

Tantricky zasvěcený muž nechává milenku svobodnou, protože ví, že účinek silné polarizace je mnohem silnější než jakákoliv závislost.

12. Z nedostatku životních zkušeností a díky tomu, že téměř vždy je svými stavy a zkušenostmi zasažen pouze na povrchu, účastní se nevědomý muž partnerského svazku jen dokud je to příjemné. Jakmile musí partnerka v životě překonat nějaké zkoušky, utíká od ní pryč, považujíc to pouze za její věc.

Zasvěcený muž zná hodnotu sebeobětování, která pramení z lásky. Stojí při své milence i když prožívá určité problémy a dává jí svoji silnou podporu.

13. Nevědomý muž čerpá ze vztahu co potřebuje, aniž by se staral jestli to, co chce on, je také to, co si přeje jeho milenka. Věří, že důležité je to, že je sám spokojen a šťastný.

muzi15-7.jpg Tantricky zasvěcený muž má na paměti princip: "Největším štěstím pro tantrika je učinit svoji milenku absolutně šťastnou". Účastní se vztahu s vírou, že dávat je důležitější než to, co by mohl získat pro sebe.

14. Když se objeví potíže z důvodů určitých chyb v partnerském soužití, nevědomý muž viní pouze ženu, zatímco je sám se sebou spokojen, tvrdí, že udělal vše co mohl.

Zasvěcený muž touží po dokonalosti v jakékoliv situaci a nevyhýbá se své odpovědnosti, kterou v partnerském svazku má.

15. Když se zamiluje, chová se nevědomý muž jakoby se mu zastřela mysl a nevidí nic jiného, oslepen svojí touhou. Díky tomu se snadno stává obětí své vlastní iluze.

Zasvěcený muž se zamilovává svým srdcem, zamilovanost je pro něj výjimečný způsob přibližování se vyšším stupňům projeveného. Je neustále pozorný vůči božské hře synchronicity. 

Zatímco si nevědomý muž čte tyto řádky, nezanechají v něm žádnou stopu. Bude si myslet, že to není o něm. Jenom v některých případech se pohrouží do sebe a vybuduje systém zahrnující změnu. V ostatních případech se nevědomý muž bude jen povrchně usmívat nad těmito odhaleními, vyhýbajíc se jakékoliv hluboké sebeanalýze, anebo tvrzení uvedená výše vehementně popře.

Zasvěcený muž bude číst pozorně, ve vnitřním tichu, bude zkoumat tato poselství a zřetelně analyzuje své nitro, aby identifikoval oblasti na kterých ještě musí pracovat. Současně si vytvoří plán budoucích transformací a do tohoto procesu objasňování a sebeanalýzy zahrne i svoji milenku.

Text je převzat z konference „Vztah v duchovním páru“ Mihaie a Adiny Stoianových, která se uskutečnila v roce 2006 na duchovním táboře v Costinesti, Rumunsko.

NAHORU