Zatčení Gregoriana Bivolarua: slepá ulička francouzské justice?

Rumunský učitel jógy Gregorian Bivolaru byl 28. listopadu zatčen ve Francii. Jeho kauza, které jsme na našem webu věnovali pozornost i v minulosti,[1] tím začala psát svou další kapitolu.

Postavení Rezonance vůči panu Bivolaruovi a federaci Atman

Byť je to zjevné z našich stanov, považujeme za potřebné v první řadě znovu podtrhnout, že Duchovní škola Rezonance, z. s. je materiálně, administrativně i správně nezávislá organizace nepodléhající nikomu dalšímu. Pan Bivolaru je soukromá osoba, která není s Duchovní školou Rezonance, z. s. v žádném kontaktu, neřídí ji a nemá na ni žádný vliv.

Gregorian Bivolaru je jedním z autorů výukového kurikula, které má Rezonance společné s dalšími školami jógy sdruženými v mezinárodní Federaci jógy a meditace Atman. Jedná se o světově unikátní, neobyčejně propracovaný systém obsahující celkem přibližně 20 000 stran výukových materiálů, který bezpočtukrát prokázal svou schopnost přinášet všem, kdo ho vytrvale praktikují, lepší zdraví, větší vyrovnanost, spokojenost a harmonii.

Federace jógy a meditace Atman je volné sdružení škol jógy z více zemí poskytující výukové materiály a kurzy pro budoucí instruktory. Všechny organizace, které jsou členy Atmanu, jsou organizovány samostatně podle legislativy vlastní země a nesou plnou odpovědnost za svá rozhodnutí a činnost. Jsou zcela samostatné a ve všech ohledech jednají nezávisle na sobě. Na federaci Atman, stejně jako na ostatních jejích členech jsou finančně a organizačně nezávislé.

Opakování téhož

Dlužno dodat, že stávající kauza se jako vejce vejci podobá některým historicky předchozím, které se staly předmětem intervencí některých významných veřejných osobností[2] a organizací na ochranu lidských práv[3], které zasahovaly ve prospěch Bivolarua, a to i na půdě Evropského parlamentu.[4]

To podstatné se ale odehrálo v navazujících soudních sporech. Připomeňme, že všichni obžalovaní z obchodu s lidmi (Bivolaru a dalších 21 osob) v nich byli čtyřikrát po sobě zproštěni obžaloby (jak v meritorním procesu, tak v odvolacím řízení, a to v prvním i v druhém soudním cyklu)![5] Poté logicky následovaly žaloby jogínů u Evropského soudu pro lidská práva, které vyústily v rozhodnutí na základě kterého bylo Rumunskému státu uloženo vyplatit jim značné finanční náhrady za protiprávní pronásledování.[6]

Co se týče obvinění ze sexuálního zneužívání, dokázala celá mamutí policejní operace z roku 2004 vytěžit z brutálních domovních prohlídek v domech jogínů[7] (které se ostatně rovněž staly předmětem žalob ze strany jogínů, za které inkasovali statisíce € náhrady újmy[8]) jedno jediné – od 17,5 leté Madaliny Dumitru, která ho navíc hned druhý den sama odvolala a označila za vynucené nátlakem policie. Madalina Dumitru nedávno vydala biografii s názvem „Zlomený let“, ve které popisuje, jak ji rumunské orgány svým tehdejším postupem zničily život.[9] Toto obvinění, nad nímž visí cosi víc než jen vážné pochybnosti, je také jediné, za které byl kdy Bivolaru odsouzen.

Na základě posouzení stejného případu švédskou justicí byl Bivolaruovi samotnému roku 2005 udělen politický azyl ve Švédsku.[10] Závažné nedostatky právního státu shledané v jeho případě tehdy dokonce ohrozily vstup Rumunska (které bylo v té době kandidátskou zemí) do EU.[11]

Švédský soud si navíc vyžádal posudek tamního předního experta na nebezpečné sekty Karla Erika Nylunda, který v něm mimo jiné uvádí: „MISA nenaplňuje žádná z kritérií definujících manipulativní sekty.“ A dále: „Jak jsem se mohl sám přesvědčit, jsou obvinění proti Bivolaruovi evidentně falešná a sama jsou důkazem svědčícím o jeho politickém pronásledování.“[12]

Křižovatka či slepá ulička?

Říká se, že kdo se nedovede poučit z minulých chyb, je nucen je opakovat. Detaily současné kauzy ve Francii jsou dosud neznámé, ale již teď se nabízí hned dvě otázky: Jak je možné, že média absolutně přehlíží veřejně dostupná a snadno dohledatelná fakta o výsledcích dřívějších procesů v dané věci a současně jim nevadí operovat obskurními, velmi starými a často anonymními svědectvími? Druhá, zásadnější, potom je, co za obvinění bude eventuálně skutečně vzneseno, až se rozptýlí mediální mlha a usadí prach rozvířený senzacechtivými novináři?

Události z roku 2004 rovněž ukázaly, že z tehdejších bizarních nařčení z držení zbraní, obchodu s drogami, obchodování s lidmi atp. nezbylo zhola nic. Pro vznesená obvinění se nenašel jediný důkaz, přestože policie zajistila prakticky všechen majetek jogínů. Bude tomu stejně i tentokrát u médiasférou poletujících obvinění z únosů a zadržování lidí proti jejich vůli? Zopakuje francouzská justice tytéž chyby jako ta rumunská před takřka 20 lety? Bude i francouzský stát platit v budoucnu jogínům náhrady?

Další alarmující skutečnost je, že vedle nařčení ze zločinů, které jsou sice pouze domnělé a není dosud známo vyústí-li v nějaké obvinění či nikoli, ale přece jen označují jednání, které je trestné, se v médiích objevují i „zločiny“ úplně imaginární, typu „mentální podmaňování“ a „bytí sektou“. Objasní odborníci, členové akademické obce o čem to svědčí a vystoupí, aby nasvítili středověký charakter takových pseudovědeckých konceptů? Anebo dají volný průchod novodobým honům na čarodějnice?

Osud náboženské svobody vyhlášené Všeobecnou deklarací lidských práv a zakotvené v základech právního řádu všech západních demokracií stojí spolu s případem Gregoriana Bivolaru opět na důležité a komplexní křižovatce. Vydá se cestou k pokroku anebo skončí spolu s francouzskou justicí ve slepé uličce? Budoucnost ukáže.


Seznam zdrojů:

[1] Přehled celé kauzy zde.

[2] Např. disident komunismu a profesor bukurešťské univerzity Gabriel Andreescu zde.

[3] Např. Human Rights without Frontiers anebo Soteria International.

[4] Viz zde.

[5] 2017: ESLP - Bivolaru proti Rumunsku (č. 28796/04) Vůdce Hnutí za duchovní integraci do Absolutna (MISA), pan Gregorian Bivolaru, získal u Evropského soudu pro lidská práva odškodnění ve výši téměř 7 000 €, protože byl po rozhodnutí o propuštění z vazby nezákonně zbaven svobody.

2018: Evropský soud pro lidská práva konstatoval porušení práva na spravedlivý proces v přiměřené lhůtě a nařídil rumunskému státu zaplatit panu Gregorianu Bivolaruovi částku 6 200 € jako morální odškodnění a soudní náklady.

2021: Osvobozující rozsudek a ukončení soudního řízení v případu 21 osob, které jsou členy nebo sympatizanty organizace MISA - odkaz.

[6] Odkaz.

[7] Viz. článek Literárních novin z roku 2004 Rumunsko ve stopách Číny - odkaz.

[8] 2016: Evropský soud pro lidská práva nařídil rumunskému státu, aby zaplatil 291 000 € jako náhradu nemajetkové újmy 26 osobám, které byly členy nebo sympatizanty organizace MISA, jako odškodnění za bezpráví, kterému byli vystaveni v roce 2004 - odkaz.

2021: Osvobozující rozsudek a ukončení soudního řízení v případu 21 osob, které jsou členy nebo sympatizanty organizace MISA - odkaz.

[9] Dostupná v elektronické podobě online.

[10] Odkaz.

[11] Odkaz.

[12] V českém překladu zde.

NAHORU