Kauza: Přehled pronásledování školy MISA

Rumunská škola jógy MISA z jejíhož učení vychází Duchovní škola Rezonance čelí ve své domovině v Rumunsku prakticky hned od svého vzniku řadě útoků jak ze strany rumunských úřadů a státních autorit zastoupených policií, tak ze strany médií. Tento systematický nátlak, falešná obviňování vůči zakladateli MISA Gregorianu Bivolarovi i vůči studentům této školy trvají již několik let. O případy porušování lidských práv studentů jógy nejen v Rumunsku ale i ve spřízněných zahraničních školách se aktivně zajímají organizace na ochranu lidských práv.

kauza misa prehled

V našem zpravodaji jsou zachyceny nejdůležitější z událostí této kauzy v češtině, souhrnně např. zde. Více podrobností k tomuto tématu je možné nalézt v angličtině na těchto stránkách a v těchto médiích:

Informační zdroje

O desinformační a manipulativní kampani a praktikách vedených proti škole jógy MISA a proti spřízněným zahraničním školám byly natočeny také četné dokumenty a filmy. S anglickými titulky (někdy i českými, pokud je uvedeno) je možné shlédnout např.:

Celovečerní filmy a dokumenty

Krátké dokumenty

Možnost podpory

Stručná chronologie kauzy MISA

 • 1952 (12. března): V Tărtăşeşti v rumunské Muntenii se narodil Gregorian („Grieg“) Bivolaru, pozdější zakladatel školy jógy MISA.
 • 1970: Bivolaru začal v Bukurešti vyučovat jógu.
 • 1971: Bivolaru začal být pro svůj zájem o jógu a esoteriku a také proto, že vyšla najevo jeho korespondence se spisovatelem Mircea Eliadem, permanentně sledován rumunskou politickou policií Securitate. Jeho domov byl několikrát prohledán pro podezření z údajného držení zbraní. Zabaveny duchovní knihy, dopisy a poznámky.
 • 1972: Bivolaru obdržel od Securitate varování.
 • 1973-1974: Bivolaru byl opakovaně vyslýchán Securitate.
 • 1982: Komunistický režim zakázal v Rumunsku praxi jógy. Bivolaru nadále organizuje kurzy v ilegalitě pro cca 170 studentů.
 • 1984: Bivolaru byl zatčen z důvodu údajného vlastnictví pornografických materiálů, ve skutečnosti z důvodu pokračování výuky jógy. Z vězení Securitate uprchl (v komunistickém Rumunsku ojedinělá věc) a byl za tento útěk (nikoliv za původní obvinění) odsouzen k jednomu roku vězení.
 • 1986: Bivolaru obdržel další varování od Securitate.
 • 1989 (20. července): Po celém Rumunsku proběhly razie proti školám jógy. Bivolaru byl opět zatčen.
 • 1989 (15. srpna): Poté, co odolal tlaku, aby se zřekl svých jógových aktivit, byl Bivolaru prohlášen za mentálně chorého a násilně internován v psychiatrické nemocnici, což byla v komunistickém Rumunsku běžná praxe umlčování politických disidentů.
 • 1989 (prosinec): Ceaušeskův komunistický režim padl. Političtí vězni, včetně Bivolara, byli propuštěni z vězení a psychiatrických léčeben.
 • 1990 (leden): Bivolaru pokračoval ve svých kurzech jógy a jeho škola byla registrována jako Hnutí pro Duchovní Integraci do Absolutna (MISA).
 • 1991-1993: MISA rychle expandovala, získala tisíce členů v Rumunsku a založila pobočky v několika dalších zemích.
 • 1993-1994: V rumunských médiích zahájena štvavá kampaň proti Bivolarovi coby „vůdci sekty“, obviňovanému z „temné magie“ a dalších „úchylných praktik“. Pokračuje bez přerušení prakticky dodnes. Existují důkazy, že média byla a jsou manipulována příslušníky bývalé tajné policie, kteří zůstali u moci i po převratu v roce 1989.
 • 1994 (srpen): První fyzický útok na Bivolara během tábora jógy v Costinesti. Napaden ve svém pokoji skupinou agresorů. Bez policejního vyšetřování.
 • 1995 (únor): Podruhé obětí kriminálního činu. Neznámý útočník zapříčinil explozi v jeho bytě v Bukurešti. Poničen celý domovní blok, více než 3000 vzácných knih shořelo při následném požáru.
 • 1995: Zahájeno odposlouchávání telefonních hovorů Bivolara a dalších členů MISA.
 • 1997: Rumunská informační služba, následnice někdejší „Securitate“, začala MISA systematicky sledovat s odůvodněním, že představuje hrozbu národní bezpečnosti.
 • 1998: MISA uspořádala první jogínskou spirálu Jang, které se zúčastnilo přes 5000 lidí.
 • 2004 (18. března): Rumunská policie podnikla na základě obvinění z držení drog a organizované pornografie po celé zemi razii v ášramech MISA. Jednalo se o největší policejní akci v novodobé historii Rumunska. Veškerá obvinění byla později po velmi nákladném vyšetřování stažena jako neopodstatněná. Zabavený soukromý majetek nebyl doposud plně vrácen.
 • Policie zatkla Bivolara a vznesla proti němu obvinění ze sexuálního vztahu se sedmnáctiletou studentkou MISA Madalinou Dumitru. Ta totiž podepsala pod nátlakem (po 13 hodinovém výslechu a vyhrožování bez přítomnosti advokáta) prohlášení o údajném sexuálním vztahu s Bivolarem. Následně toto prohlášení odvolala a do dnešních dnů vždy svědčí ve prospěch neviny Bivolara.
 • 2004 až 2005: Opakované porušování základních lidských Bivolara práv během vyšetřování.
 • 2005 (únor): Vypsaná odměna 50mil lei (cca 1 400 €) ze strany tisku, intenzivní očerňující kampaň v novinách a televizi. Nikdy dříve nebyla v Rumunsku vypsána odměna na osobu, která nebyla shledána vinnou z nějakého zločinu. Stovky usvědčených zločinců zůstávají bez povšimnutí.
 • 2005: Při čekání na soud byl Bivolaru propuštěn z vazby a uprchl do Švédska. V prosinci zamítl švédský Nejvyšší soud rumunskou žádost o jeho vydání, neboť se přesvědčil, že Bivolaru je pronásledován kvůli svému náboženskému přesvědčení.
 • 2005: MISA uspořádala v Bukurešti první kongres Evropské federace jógy, s titulem „Jednota v různosti.“
 • 2006: Bivolarovi byl ve Švédsku udělen status uprchlíka podle 1. článku Ženevské konvence.
 • 2008: V Rumunsku byla v nakladatelství Polirom vydána kniha rumunského lidskoprávního aktivisty a politologa Gabriela Andreescu s titulem Represe jógového hnutí v 80. letech.
 • 2009: Uvnitř MISA bylo založeno Charismatické teofanické hnutí s cílem propagovat otevření se Bohu podle vlastního individuálních přesvědčení každého studenta, včetně křesťanství.
 • 2010: Anglická verze Bivolarovy knihy Tajná tantrická cesta lásky ke štěstí a naplnění v milostném vztahu byla vydána v Londýně.
 • 2010 (23. dubna): V rumunském procesu byl Bivolaru shledán nevinným soudem prvního stupně.
 • 2011 (14. března): V rumunském procesu byl Bivolaru shledán nevinným v odvolacím řízení.
 • 2012 (6. prosince): Italská policie podnikla razii v domech italských studentů jógy. Nebyla vznesena žádná obvinění.
 • 2012: Více než 50 členů Evropského parlamentu podepsalo dopisy na podporu MISA a Bivolara, zaslané rumunským úřadům. V Evropském parlamentu se konala přednáška o neobvyklých postupech a zneužívání moci rumunskými úřady v Bivolarově procesu.
 • 2013: Rumunský Nejvyšší soud zrušil výnosy soudů nižších instancí, shledal Bivolara vinným ze sexuálního vztahu se sedmnáctiletou dívkou Madalinou Dumitru a odsoudil ho k šesti letům vězení.
 • 2013: Gabriel Andreescu vydal novou knihu Radiografie represe, v níž odsoudil justiční a mediální kampaň proti MISA v Rumunsku.
 • 2014 (16. září): Evropský soud pro lidská práva (ESLP) rozhodl, že Rumunská vláda porušila práva členky MISA Dany Ruxandry Atudorei, která byla ve věku devatenácti let násilně internována v psychiatrickém ústavu.
 • 2016 (26. února): Bivolaru byl zatčen na cestě po Francii.
 • 2016 (26. dubna): ESLP rozhodl, že 26 členů MISA, poškozených během razií roku 2004, má nárok na odškodné 291 000 € od rumunského státu.
 • 2016 (22. července): Bivolaru byl vydán z Francie a dopraven do rumunského vězení, bez ohledu na status uprchlíka, který získal ve Švédsku.
 • 2017 (28. února): Ve výnosu Bivolaru vs. Rumunsko uložil ESLP Rumunsku uhradit Bivolarovi 6 980 € za nezákonné zadržení roku 2004.
 • 2017 (13. září): Gregorian Bivolaru byl propuštěn z vězení na svobodu.
 • 2017 (říjen): Gregorian Bivolaru byl Finskem zařazen na seznam hledaných osob Interpolu kvůli obvinění ze sexuálního zneužívání a obchodování s lidmi.
 • 2020 (17. ledna): Tribunál v rumunské Kluži shledal Bivolarua a jeho spoluobžalované nevinnými z obchodování s lidmi. Gregorian Bivolaru a další studenti jógy, kteří čelili dřívějšímu obvinění z obchodu s lidmi, byli po 13 letech od zahájení procesu zproštěni viny, zčásti kvůli jeho promlčení. Bylo zjištěno, že neexistuje jediný důkaz, že by šlo o případ obchodu s lidmi. Byla zrušena konfiskace souvisejícího majetku. Týká se to 11 nemovitostí a dalšího majetku, který byl zabaven při domovních prohlídkách a který teď bude muset být vrácen.
 • 2021 (16. února): Odvolací soud v rumunské Kluži v konečném rozhodnutí potvrdil rozsudek prvního stupně a potvrdil, že obvinění vznesená proti Bivolaruovi a dalším spoluobžalovaným z obchodování s lidmi bylo zneužito jako prostředek boje proti jejich duchovnímu hnutí.
 • 2023 (13. ledna):  Tribunál v rumunském Sibiu nařídil rumunské vládě zaplatit Bivolarovi 50 000 € za zneužití a nesrovnalosti během jeho trestního stíhání. Rozhodnutí potvrdil odvolací soud v Alba Iulii v listopadu 2023 rozhodnutím, proti němuž vláda podala dovolání v rámci Nejvyššího soudu.
 • 2023 (28. listopadu): Gregorian Bivolaru byl spolu s několika svými stoupenci zatčen ve Francii.
NAHORU