Velká kosmická mocnost Chinnamasta, zobrazovaná jako bohyně bez hlavy, je silou, která pomáhá upřímným a oddaným jogínům a jogínkám rozpustit svoji mysl, včetně všech myšlenek, připoutaností, zvyků či předsudků, do čistého božského Vědomí.

Pomáhá jim tak dojít k prožívání nadmysli blahodárné božské prázdnoty. Nemáme se proto ztráty hlavy či našeho času bát, jelikož dříve či později nás smrt provede velkou branou všechny, ať už si to přejeme, nebo ne.

Dhumavati je spjatá se vším, co nám v životě zastírá a zahrazuje „objektivní cestu“, kterou si přejeme jít. Musíme si však také uvědomit, že to, co nám překáží a brání jít v určitém směru, nám může zároveň otevírat jiný a probouzet v nás odlišné mimořádné síly a latentní energie.

Z tohoto úhlu pohledu lze zdánlivě paradoxně říci, že Dhumavati je ta pravá životní příležitost, přicházející pod rouškou nezdaru.

Prostřednictvím nesmírné milosti velké kosmické mocnosti Bagalamuki získáváme dokonalou kontrolu nad všemi druhy činností, které provádíme, stejně jako možnost je z vlastní vůle kdykoliv ukončit.

Bagalamuki nás vede do našeho středu, kde se můžeme ztotožnit s nevýslovným klidem, tajuplným tichem a extatickou nehybností naší základní božské přirozenosti; je to bod, který, i když sám stojí mimo jakoukoliv činnost, vytváří vše, co se ve Stvoření odehrává.

Podle hinduistické tantrické tradice je devátou velkou kosmickou mocností Matangi – božská Matka, která je často znázorňovaná smaragdově zelenou barvou; zároveň je zachycovaná, jak udílí svoji milost a požehnání v blažené a hluboké božské extázi, kterou neustále prožívá.

Poslední z deseti velkých kosmických mocností tantrického hinduistického panteonu je Kamalatmika. Lidé na východě ji často vzývají jako Kamalu, zatímco na západě je zpravidla známá pod jménem Lakšmí. Etymologicky znamená Kamalatmika „ta, jež je jako esence lotosu“ (v sanskrtu kamala označuje lotos). Lotos, posvátná květina Indie, má obecně rozsáhlou a komplexní symboliku, která samozřejmě přesahuje rostlinnou říši.

NAHORU