Moč není tělní odpad

Zastávám názor, že k zachování života na Zemi je nezbytně nutná recyklace. Úspěšně lze recyklovat sklo, konzervy, plasty, papír, ale i třeba popel, zbytky ze zahrady nebo kuchyně. Tímto způsobem může každý vyjádřit svůj respekt vůči rodné planetě. Je však možné udělat ještě jeden velký krok v ozdravném procesu, a to ve vztahu k sobě. Stačí překonat odpor, který je spojen s lidským filtračním systémem a denně vypít určité množství moči. Tím se dostáváme k urinoterapii.

Základní funkcí ledvin je filtrace krve. Jejich produktem je moč, kterou tvoří některé z cenných částic pro zachování života: vitaminy, bílkoviny, enzymy, hormony, fagocyty, aminokyseliny a další. V moči se například nachází D.H.E.A. (proslulý steroid, jemuž se v dnešní době přisuzuje schopnost působit proti stárnutí a rakovině), alantoin (používá se k přípravě mastí na rychlé léčení ran), faktor S (navozuje přirozený spánek), určité stimulanty žaludečních sekrecí (předcházejí vzniku vředů nebo zpomalují jejich růst), urinokináza (enzym, který přirozeně a rychle rozpouští sraženou krev) a ovšem močovina (obsahuje protibakteriální látky). Někteří vědci dokonce tvrdí, že močové kyseliny jsou zázračnou látkou, která dovoluje lidské bytosti žít mnohem déle než většině savců.

Voda tisíce květin

Ačkoli v naší kultuře říkáme močení, "malá strana" apod., v jiných kulturách je vztah k moči podstatně poetičtější – je nazývána mezi jinými magickým elixírem, matkou lékařství, tekutinou života nebo vodou tisíce květin. Bez ohledu na název se tento prastarý lék objevuje ve všech starých náboženstvích a lékařských knihách. Nejstarší zmínku o moči obsahuje pět tisíc let starý védický text Damar Tantra. V odstavci učení Solomona ze Starého zákona se praví: "Pij vodu ze své nádoby a nevyčerpávej cenné tekutiny, které přicházejí z vlastního pramene." Atharva Véda tvrdí, že "pokud důsledně pijeme moč, stane se univerzálním lékem".

Hippokrates učil systematicky používat ochranné způsoby, které jsou přirozené tělu, a pomáhat každým přirozeným lékem, jako je například moč, dříve než dojde na jiné způsoby.

Římané, jak tvrdí historik Suetonius, si cenili moči tak dalece, že císař stanovil taxu za každou kapku získanou z veřejných resortů. Dříve se bohaté ženy ve Francii v moči koupaly a čínští lékaři používali moč na odstranění bolesti krku.

V 19. století francouzský chemik Fourcroy napsal celé dílo o očišťujících vlastnostech lidské moči. Mimo jiné uvádí: "Lidská moč je mimořádným objevem, jak v oblasti chemii, tak i v lékařství." Urinoterapie pronikla i do Ameriky. V roce 1810 jistý dr. Richard Hazeltine psal nadšeně o léku s mimořádnými léčivými účinky, který používaly některé matky (on rovněž), a jenž byl ve skutečnosti směsí čerstvé teplé moči, teplé vody, přírodního medu a trochy másla.

Kromě toho existují i určité popisy některých Američanů běžně moč užívajících, dále i mnoho pohádek o evropských a afroamerických babičkách, které si denně masírovaly pokožku močí, aby si udržely mladistvou kůži a krásu.

V Indii v roce 1978 hovořil bývalý ministr Maharaji Desaj na národní televizní stanici o významných účincích urinoterapie šedesát minut a ve zmíněném pořadu metodu označil za přirozeně dokonalý způsob, jakým lze pomoci milionům chudých Indů, kteří nemají přístup k lékařské péči.

Bez pochyb je moč často považována jako nejprimitivnější vnitřní lék, jako léčivý prostředek začala být zkoumána kolem roku 1773. Od té doby byla urinoterapie podpořena desítkami úspěšných studií. Podle názoru Američanky Marthy Christy, autorky knihy Tvůj nejoblíbenější lék, se na moč dívá s respektem mnoho lékařů a vědeckých kapacit, přestože si davy lidí nejsou stále úplně vědomy všech jejich vlastností. O tomto aspektu se může snadno každý přesvědčit, pokud si pozorně prověří seznam látek, které jsou součástí obličejových krémů, protibakteriálních a očišťujících mastí, šamponů, prostředků na spaní, léků obsahujících estrogen i dalších, dnes běžně a dobře prodejných. Překvapivě v nich odhalíte množství látek, vyskytujících se v lidské moči.

Světový ohlas urinoterapie

Počátkem září 1998 se uskutečnila Mezinárodní konference o urinoterapii. Její prezident Coen van der Kroon zde prohlásil: "Tato terapie je starý přírodní lék – jednoduchý a účinný, který dokázal svou všestrannou hodnotu, a bude čím dál více přijímán širším okruhem lidí, působících jak v oblasti přírodního léčitelství, tak běžného lékařství."

Důkazem důležité role urinoterapie je i to, že existuje řada středisek, kde se používá jako způsob léčby. Najdeme je v Japonsku, Německu, Indii a Nikaragui. Rovněž se na toto téma pořádají přednášky, jichž se účastní jak lékaři, tak léčitelé. K nejvýznamnějším z nich se řadí: První národní indická konference o terapii močí (r. 1993), První sympozium o urinoterapii v Německu (r. 1995), První mezinárodní konference o urinoterapii (r. 1996), Přednáška o urinoterapii pro Střední a Jižní Ameriku (r. 1996), Druhá národní indická přednáška o terapii močí (r. 1997). V září 1998 se ve Frankfurtu konala Druhá mezinárodní přednáška o terapii močí v Německu. Zúčastnilo se jí nejméně čtyři sta lidí z celého světa, aby spojili znalosti klasické a přírodní medicíny. V Německu existuje kolem 250 lékařů, kteří navrhují mezi jinými přírodními léky i urinoterapii. Vycházejí knihy a také odborná pojednání na toto téma. Mnohé z nich se staly bestsellery a jedné se během posledních tří let prodalo více než milion exemplářů.

V Japonsku je jedním z horlivých zastánců této terapie pro zdraví profesor Nacao, člen vedení Sdružení japonských lékařů. Ve Střední a Jižní Americe existují i kněží, kteří užívají a podporují tuto terapii. O blahu urinoterapie jsou přesvědčeni hlavně tam, kde lidé nemají dostatek peněz k zaplacení běžných léků. V Evropě a USA zájem o urinoterapii rychle roste, ukazuje se velmi blahodárnou veličinou, vedoucí k uspokojujícím výsledkům u některých chorob imunitního systému, tedy v oblasti, v níž další způsoby léčby často selhávají.

Snahy napodobit přírodu

V současnosti dochází k výrobě umělých preparátů substituujících moč. Martha Christy k tomu dodává: "Největší část vědeckého zkoumání o urinoterapii byla financována lékařským průmyslem v naději objevit léčivé látky obsažené v moči, aby mohly být vyrobeny uměle a prodávaly se jako nový výrobek." Skupina Ares-Serono, jedna z největších společností na světě specializujících se na výrobu léků na plodnost, vyrábí Pergonal (obsahuje hormony, podporující plodnost) z moči žen po přechodu v Itálii, Španělsku, Argentině a Brazílii.

V roce 1992 příslušná společnost vykázala rekordních 855 milionů dolarů zisku, což znamená, že pacientky platily za tento velice účinný výtažek z moči měsíčně až 1400 dolarů.

Americká firma Enzymes of America běžně používá speciální filtr pro sbírání bílkoviny z mužské moči. Málo se ví, že existuje okolo deseti tisíc sběren moči v jejich dceřiných společnostech. Získané látky pak používají k výrobě »urinokinázy«, velmi drahého léku proti srdečním záchvatům. Ačkoli nebudeme brát v úvahu otázku peněz a specifických výsledků těchto léků, je nutné mít na paměti, že uměle vyrobené látky se nemohou žádným způsobem srovnávat s látkami vyrobenými vlastním tělem. Bez ohledu na to, co tvrdí renomované firmy, žádná umělá látka nemá takové účinky jako vlastní moč, protože jen vlastní tělo si vyrábí přirozená očkovací séra, látky proti rakovině, na vyrovnávání hormonálního systému i protialergika.

Ochrana imunitního systému

Moč je také důležitým dietetickým prostředkem nevyvolávajícím žádné druhotné účinky na rozdíl od urinokináze, která, jak se zjistilo, často způsobuje nepřirozené krvácení. Navíc vlastní moč obsahuje ještě fagocyty; ty v případě důsledné aplikace urinoterapie mohou zastavit nemoci dříve, než lze jejich signály zachytit a zjistit nejmodernějšími přístroji. Urinoterapie tedy bojuje přirozeně a účinně proti příčinám daných problémů nebo určitým nevyrovnanostem dříve, než se vůbec projeví první příznaky, a to díky silnějšímu působení imunitního systému. Specifické buňky vyměšují látky, charakteristické pro dané nemoci, dovolí jim proniknout do zdravých tkání, činnost bílých krvinek se zvyšuje, a vytvoří se tak silné antigenní sérum, které se ve stopovém množství nachází v moči.

Uvedu jeden z příkladů zmiňovaných Marthou Christy: "Můžete brát léky na spaní, ačkoli nespavost může způsobovat alergie na určité potraviny. Díky příslušnému léku usnete, ale po určité době, kvůli strachu ze závislosti, lék vysadíte a po dni nebo dvou začnete opět trpět nespavostí. Pokud důsledně praktikujete urinoterapii, obě zla – jak nespavost, tak potravinová alergie – mohou být vyléčeny najednou a úplně. Vaše moč vám nabídne přesně ty fagocyty, které mohou přirozeným způsobem pomoci odstranit alergii, a zároveň dodat faktor S, vyvolávající přirozeným způsobem spánek. Berte v úvahu i to, že v případě urinoterapie je veškerá léčba úplně zdarma."

Použité pojmy ze slovníku:

NAHORU