Vitalita zdrojem spokojenosti a milostného naplnění

Větší tělesná hmotnost a harmonicky rozvinuté tělo jsou zdrojem velkého štěstí a zvyšují kvalitu mileneckého života. Jeden z nejrespektovanějších světových vědců rozvinul v nedávné době teorii, podle níž jsou lidé s těmito charakteristikami mnohem šťastnější než lidé „hubení“. James Watson (genetik, jenž obdržel Nobelovu cenu a zúčastnil se výzkumu spirálové struktury DNA) pevně věří, že harmonicky vyvinuté ženy jsou vitálnější, což způsobuje, že jejich sexuální život je intenzivnější a mnohem více naplňující než u žen hubených.

Pan Watson, který, jak je známo, vedl úspěšný projekt výzkumu lidského genomu, v nedávné době uvedl během přednášky na univerzitě College v Londýně, že jeho výzkumy směřují k závěrům, že větší tělesná hmotnost a harmonicky rozvinuté tělo mají vliv na určité biologické faktory, které podporují mnohem pružnější a harmoničtější charakter. Také způsobují větší uspokojení ze sexuálně mileneckého hlediska. „Štíhlost nebyla nikdy spojena se sexualitou“, tvrdí Watson, kterému je v současnosti 72 let. Televizní a mediální celebrity vypadají na fotografiích velmi spokojeně, přitom se ale ve skutečnosti za tímto zářivým zevnějškem často skrývají slabé a nešťastné duše. Jeho výzkumy týkající se chemie těla dospěli k závěru, že větší množství tukových ložisek a harmonicky rozvinuté tělo zvyšují množství endorfinů, látek, jež přirozeně navozují růst dobré nálady a dokonce přispívají i ke zlepšení duševního stavu. Zároveň se vyvolává produkce sexuálních hormonů, které vedou k probuzení a zvyšování sexuální touhy.

vaha.jpgNaopak, jak u hubených mužů, tak i u hubených žen objevil opačný účinek: je-li tělo hubené, mozek dostává endorfinů méně. Watsonovy teorie jsou platné jak pro ženy, tak i pro muže. Vysvětluje to tak, že v minulosti strávil člověk velkou část života hledáním a sběrem potravy. Odměnou za tuto těžkou práci bylo jídlo, a ruku v ruce s ním pak nárůst tělesné hmotnosti a harmonicky rozvinuté tělo. Jestliže jsme příliš hubení, naše nevědomí je v očekávání dalšího jídla. Watson v závěru tvrdí: „Příliš hubený člověk je skoro vždy nespokojený člověk“. Spokojení lidé jsou ti, kteří jsou harmonicky tělesně vyvinuti. To je mimo jiné důvod, proč jsou častěji zaměstnáváni lidé hubení. Jsou totiž nespokojení, a proto více pracují. Lidé, kteří jsou harmonicky tělesně vyvinuti, jsou mnohem veselejší a mají dobrou náladu, ale často také mají menší úspěch v pracovním postupu v zaměstnání. Vypadá to, že hubení lidé jsou nuceni jednat pro svou potřebu štěstí, které jim chybí. Proto většinou snáze dosáhnou hmotného úspěchu (jako kompenzaci štěstí, ale na nižší úrovni).

„Kate Moss, proslulá modelka, je považována mnohými za nejkrásnější osobu na světě, ale přitom její tělo a obličej prozrazují její smutek. Kdo zná byť jedinou supermodelku, která je šťastná? Proč je spojení mezi těmito osobami a drogami často tak pevné? Věřím, že tyto případy se netýkají natolik osob s nízkou mravností, ale osob fyzicky slabších, které se snaží nalézt štěstí pomocí drog.“ Zájem Watsona v této oblasti je čistě vědecký. Jednou, když jel v New Yorku taxíkem, informoval ho řidič o jednom vědci z Arizony, který si během svého výzkumu nového léku zavedl do těla hormon, který mu vyvolal nepřerušenou erekci po dobu osmi a půl hodiny! Příslušný hormon se nazývá MSH (melantropický hypofizární hormon). Jogíni vědí, že hypofýza je ve spojení se subtilním silovým centrem ádžňáčakrou a také ve spojení se sexuální touhou a slunečním světlem. Od té události začal Watson velmi pozorně tento hormon zkoumat a zjistil, že MSH je pevně spojen s dalšími dvěma látkami v těle – endorfiny (jak je známo vyvolávají stavy rozkoše a dobré nálady) a leptiny. U MSH se zjistilo, že je ovlivněn leptinem a zároveň ve spojení se sexuální touhou. „Čím víc jsme tělesně vyvinutější, tím víc se nám v těle produkuje leptinů a to umožňuje i nárůst MSH“, tvrdí Watson. „Můj názor je, že náš duševní stav je ve značné míře kontrolován endorfinem a že bezpodmínečně, čím víc máme endorfinu, tím více jsme naplněnější tělesně.“

Z tohoto důvodu se nikdo nesnažil představovat např. Santu Clause jako hubeného, protože hubení lidé jsou často anemičtí a nespokojení. Protože MSH je silně ovlivněn slunečním světlem, mohli bychom říci, že naše štěstí záleží mimo jiné na intenzitě vystavování se slunečním paprskům, stejně jako na skutečnosti vitálnosti a tělesné harmonie. „Lidé s intenzivní sexuální činností jsou vitální, tělesně harmonicky vyvinutí lidé, kteří se opalují nazí na slunci“, říká také Watson.

Nyní se podíváme na páry z opačného hlediska. Když vidím páry hubené, vím skoro jistě, že zakouší určité problémy. Právě proto doporučuje Watson ženám, které mají plnou formu a jsou harmonicky tělesně naplněny, aby si našly milence s podobnými charakteristikami (co se týče vitální a sexuální energie), aby měly šťastnější a spokojenější život.

Použité pojmy ze slovníku:

NAHORU