a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

HAMSA

„Labuť“. Tichý a ladný let dokonalé labutě inspiroval starověké indické mudrce, aby z ní nejdříve učinili symbol Slunce a později symbol transcendentního bytostného Já (átman) jakož i mudrců, kteří dosáhli jeho zjevení. V mnoha tradičních spisech hathajógy symbolizuje hamsa individuální duši (džíva), která se převtěluje a je někdy spojována se subtilním vitálním esenciálním dechem (pránou) bytosti.

HARMONIE

Soulad a dokonalá shoda. V širším smyslu znamená soulad skladebních prvků celku. Je to filosofická kategorie vyjadřující soudržnost částí, spojitost vnitřku a vnějšku, jednotu obsahu a formy, smíření protikladů.

HATHAJÓGA

Odvětví jógy usilující o dosažení dokonalé rovnováhy. Jedná se o odvětví jógy, k němuž patří zaujímání zvláštních poloh těla (ásan) s komplexními pozitivními účinky, praxe hluboké relaxace (šavásana), kontrola dechu a jeho rytmizace (pránájáma), provádění očistných technik (krijá) a technik pro soustředění mysli – což vše má za cíl udržet tělo co nejohebnější a nejuvolněnější.

HINAJÁNA

„Malý prostředek“. Původně negativní, znehodnocující výraz vytvořený představiteli mahájány („velký prostředek“) k označení starodávné verze buddhismu. Adepti hinajány o sobě prohlašují, že patří k theraváda (doktríně starých řádů), přestože tato škola představuje jen jedno odvětví z mnoha dalších odvětví hinajány. Theraváda je ale jediná hinajánistická škola, která přežila až do dnešní doby. Hinajána je také nazývána i jako „buddhismus jihu“, kvůli svému geografickému rozšíření v jižních zemích Asie (Cejlon, Thajsko, Barma, Kambodža, Laos).

HLOUPOST

Označení stavu, v němž se nachází hloupý člověk či jinak řečeno ten, komu schází inteligence, kdo je hloupý, blbý. Hlupák není harmonický a dostatečně inteligentní, jak by kterýkoli člověk být měl, v různých situacích se neustále projevuje nešikovně, naivně a nevědomě.

HMOTA

Základ existence hmotných těles. Hmotná existence je základní charakteristika těles s fyzikálními vlastnostmi. Hmota je látka složená z atomů a mající určitou hmotnost. Základní stavební jednotkou hmoty je atom, tvořený jádrem a elektronovým obalem.

HUMOR

Podle teorie dynamiky, humor by mohl být považován jako nejvyšší projev obranných procesů psychiky, protože umožňuje, aby přicházel v rezonanci se subtilními energiemi radosti, dobré nálady a smíchu, které existují v určité subtilní sféře makrokosmu. Smích neodstraní z pole pozornosti obsah situace, který je spojený s nepříjemným účinkem tak, jak to vytváří potlačování a díky tomu překoná automatickou obranu.

HYPOPROSEXIE

Hypoprosexie (složenina řeckého hypo a prosexis, „pozornost“) je oslabení pozornosti a selektivní orientace psycho-behaviorálních dějů, které může přerůst v aprosexii. Ve většině případů duševních nemocí (s výjimkou těch, které mají organickou příčinu v mozku) představuje „vstupní bránu“ poruch paměti, neboť postihuje její fixační složku. Lehké oslabení pozornosti se může dostavit i v důsledku stavů vyčerpanosti, přepracování a v situacích vzbuzujících úzkost.

HYSTERIE

Znamená formu neurózy charakterizovanou hyper-verbálností o viděném obraze a nevědomých pocitech. Nemoc byla objevena a popsána již ve starověku Hippokratem, ale k jejímu lepšímu poznání došlo až na konci 19. století, kdy byla popsána lékařem Charcottem, který ji považoval také za somatickou nemoc, patřící do oboru neurologie.

NAHORU