INFORMACE

Informace je posloupnost signálů, které jsou kombinovány podle určitých přesných pravidel či možností. Často se manifestují v podobě energií o určité specifické vibrační frekvenci. Když jsou tyto signály přeneseny z vysílajícího ohniska nacházejícího se v makrokosmu k příjemci, vyvolávají v něm procesy okultní rezonance, které určitým způsobem stav příjemce ovlivňují.

Zpráva (přenášená informace) může být definována jako vzorek souboru všech možných sdělení, které mohou být sestrojeny prostřednictvím dostupných symbolů. Informační zdroj vysílá určité sdělení, pro které si rozvážně volí symboly z vybraného konečného repertoáru, kterým jsou např. písmena abecedy, slovníková slova, noty z hudební osnovy, dva symboly Morseovy abecedy, různé subtilní energie nesoucí význam, které jsou dané specifickou frekvencí vibrací a podobně.

Informace nesoucí význam pozměňuje stav neurčitosti, tedy stav neuspořádanosti (rovněž známý jako negativní entropie). Přenesená informace tak může být definována jako množství informace, které je měřitelné změnou stavu neurčitosti, který existoval před přenosem informace k příjemci a který může být někdy popsán v termínech pravděpodobnosti. Odpovídá tomu, „co je nové“ a nepředvídatelné v přenášeném jazyku. Jinak řečeno informace zdůrazňuje odlišnost, která následně produkuje změnu v mikrokosmu naší bytosti. Zachycováním a přijímáním správných informací získává člověk soubor informací z dané oblasti. Správné informace nám můžou mimo jiné zajistit nutné bezpečí, takže správné informace jsou základním prvkem procesu poznání.

Informace jsou výsledkem extrakce určitých zpráv nesoucích význam, poznání a určitého substrátu nacházejícího se v mikrokosmu člověka, který se zde před přenosem těchto zpráv nenacházel. Zprávy se často manifestují v podobě určitých subtilních energií o specifických vibračních frekvencích, které vyvolávají procesy rezonance v mikrokosmu člověka, jenž je přijímá tím, že naplňuje podmínky pro ustanovení shody, tedy když dojde ke specifickému souzvuku. Subtilní silová centra lidské bytosti (čakry) jsou specifickými systémy vibrace, které přijímají a vysílají konkrétní subtilní informace na sedmi základních tajných frekvenčních rozsazích, které jsou pro makrokosmos charakteristické.

NAHORU