a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

NEVĚDOMOST

Pojem avidjá (nevědomost) pochází ze sanskrtského kořene „vid“ (poznat nebo vidět), k němuž je přidána předpona „a“ (ne) a přípona „já“. Původním významem slovesného sanskrtského kořene „vid“ je „existovat“. Takže hluboký význam slova „vidjá“ je „takový stav (neboli jinými slovy postavení) nějakého aspektu nebo bytosti, jaký je (tento stav) ve skutečnosti“, anebo vyjádřeno v pojmech astrálního obalu či těla (manómajakóša) to znamená „poznat do hloubky“.

NEVĚRNOST

Absence věrnosti. Bezdůvodná změna postoje vůči sobě samému, vůči jiným lidem, popření citů a přesvědčení, které dříve existovaly, ale kterých bylo v jednání nebo v závazcích mlčky zanecháno, způsobená chameleonstvím (proměnlivostí); porušování závazků.

NEVÝSLOVNÝ

Básnický přívlastek označující rozsáhlý a komplexní stav zahrnující vznešenou rozkoš, kterou nelze vyjádřit slovy, tedy rozkoš nevyslovenou a nevyslovitelnou. Prostřednictvím explicitního vyjádření určitého esenciálním stavu můžeme pochopit to, co například Leibniz nazval „nescio-quid“ a Bouhours pak „je ne sais quoi“, tedy nevyslovitelné „nevím co a nevím jak“, které však vyvolává právě ono specifické a vznešené okouzlení.

NIJAMA

V překladu znamená nijama zdrženlivost. Je druhou etapou či částí (anga) systému jógy, který obsahuje osm etap (aštángajóga) tak, jak byly systematizovány mudrcem Pataňdžalim. Podle „Jógasútry“ (II, 32) zahrnuje nijama provádění pěti životních praktik, postojů či pravidel.

NIRVÁNA

V sanskrtu toto slovo znamená anulování, fúzi s absolutnem, duchovní osvobození.  Slovo nirvána znamená extatický stav nejvyššího osvobození nebo jinak řečeno úplné duchovní osvícení, charakterizované skrze překonání a transcendenci individuálního já, omezeného pomíjivého ega a vznešeného splynutí nebo „rozpuštění“ v božském absolutnu (brahmanu).

NITJA VÁK

Nitja znamená „trvalý“, „trvanlivý“, „věčný“ a vák znamená „jazyk“ nebo „slovo“. Nitja vák je tedy subtilní logos, slovo, nebo zvuk. Je jak makrokosmický, tak i vnitřní, nedělitelný, trvalý, božský. Obvykle se nitja vák ztotožňuje s pranavou (AUM).

NJÁSA

„Nastavit“, „vybrat“. V Jógasútře se tento termín používá jako synonymum pro samjamu, pevné zaměření pozornosti na bod, v němž se spojuje subjekt a objekt poznání. V jiných kontextech, zejména v tantrismu, se však njása vztahuje k různým zasvěceným postupům, které směřují k postupné transfiguraci a následně transformaci fyzického těla jogína/jogínky či milované bytosti v tělo vybraného božstva (ištadévatá), nebo v tělo zcela zasvěcené duchovnímu průvodci.

NAHORU