a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

OPTIMISMUS

Optimismus (z latinského optimus „nejlepší“) je převážně zaujímané stanovisko, vytvářející v nás rezonanci s blahodárnými subtilními energiemi z makrokosmu, podle nějž nás realita vede k neustálému zdokonalování a štěstí a člověk i svět bez ustání prodělávají duchovní pokrok, směřují k lepší, božské budoucnosti. Optimistické koncepce, úzce související s teoriemi duchovního a mravního pokroku, tvrdí, že člověk má možnost přiblížit se ideálům dobra a spravedlnosti, které nakonec zvítězí nad zlem a nespravedlností; je schopen neomezeného mentálního a duchovního rozvoje a může být šťastný.

ORGASMUS

Blažený stav, kdy bytost přetéká nádhernou slastí a milostnou vášní. Slovo orgasmus pochází z řeckého „orgao“, což znamená „být plný slasti a vášně“. V jogínském pojetí erotiky a sexuality znamená orgasmus blaženou chvíli, kdy díky nevýslovnému vření a interakci sexuálních potenciálů obou vzájemně vhodných milenců dochází v psychologické sféře k vynikající polarizaci jejich protikladných subtilních bioelektromagnetických energií, která se projevuje jako extatické pnutí (které by se dalo přiléhavě přirovnat k blesku, který vzniká v přírodě podobnou polarizací).

OSVÍCENÍ

Tento český pojem, který není příliš výstižný, označuje překlad sanskrtského výrazu bódhi (duchovní probuzení), který zároveň odpovídá slovu satori (nebo kenšó) v japonštině. Tento jev, duchovní povahy, nemá žádnou souvislost s jakoukoli optickou zkušeností spojenou se světlem.

OZNAČOVÁNÍ

Pojmenování/označování je vnitřní akt, který nám umožňuje znázornit ve vlastním myšlení a řeči jakýkoli aspekt lhostejno jaké povahy a spojit s ním určitý význam. Takže jakékoli označení nám umožňuje si vnitřně přesně představit něco určitého či jinak řečeno nám dovoluje na cokoli poukazovat.

NAHORU