Jantrajóga

V sanskrtu "jantra" znamená vnější podstavec, neboli tajný nástroj pro telepatické sdělení a duchovní spojení. Jantra je geometrický jednoduchý diagram ve kterém jsou syntetizované podstatné symbolické charakteristiky některé Velké Kosmické Mocnosti nebo Boha. Je používána pro telepatické duchovní "ladění", pro spojení s Vědomím nebo skutečností v této silové sféře. To je podstatný příznak její božské charakteristiky, její moci, nebo některých jejích základních aspektů.

Každá kosmická mocnost má svou specifickou jantru. Abychom udrželi co nejintimnější subtilní spojení s příslušnou kosmickou mocností, byly jasnovideckým mudrcům zjeveny podstatné geometrické formy, skrze které s těmito silami můžeme jednoduše navazovat styk. Jantra se kterou jogín medituje nebo na kterou se soustřeďuje, dokáže před jeho vnitřním zrakem konkretizovat odpovídající aspekty nebo moci příslušné kosmické božské síly.

Díky důsledné praxi s jantrou (soustředění nebo meditace na ni) se mohou postupně získávat různé paranormální schopnosti (Siddhi), které odpovídají charakteristikám příslušné Kosmické Mocnosti. Vizuální soustředění na jantru rozvinuje sílu mentálního soustředěni a umožní postupně zvítězit nad veškerým zlem vycházejícím z negativních přání, hněvu nebo jiných špatných vlastností.

Jantru můžeme používat také jako opravdový zářič štěstí (port-bonheur), až do vzdálenosti 15 metrů kolem ní. Základní informaci týkající se jantry musíme udržet zcela tajnou. Smíme mluvit o výsledcích, které díky jantře dosáhneme, ale ne o vnitřním smyslu a způsobu jak jednáme, abychom dosáhli kýženého výsledku.

 Jantra pro spojení se světem Šambaly

Použité pojmy ze slovníku:

NAHORU