a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

ŽÁRLIVOST

Negativní, mučivý pocit, který pramení z egoistického strachu ze ztráty zbožňované bytosti. Objevuje se, když má člověk přehnaně a neharmonicky aktivovanou svádhišthánačakru a manipúračakru. Žárlivost okamžitě spouští procesy rezonance s ďábelskými subtilními energiemi v makrokosmu a spojuje nás s nízkými démonickými nebo satanskými světy.

ZASVĚCENÍ

Magický počátek duchovní znalosti. Pojem zasvěcení neboli iniciace pochází z latinského výrazu initium, které znamená „počátek“. V autentických duchovních školách a tradicích představovalo zasvěcení odnepaměti zvláštní výcvik a praxi, jejichž cílem bylo překonat všechna omezení individuální lidské existence a celý její rámec jako takový, a dosáhnout vyšší úrovně vědomí.

ZBOŽŇOVÁNÍ

Intenzivní stav vroucí lásky. Zbožňování je označení pro velmi silný a hluboký stav vroucí, intenzivně transfigurativní lásky, která se projevuje jako něco nepopsatelného, povznášejícího, nekonečného a nezměrného. Zbožňování bytosti opačného pohlaví se za určitých okolností (jednou z nezbytných podmínek je transfigurace) vyjadřuje růstem a postupným rozvíjením lásky.

ZDRAVÝ ROZUM

Schopnost rychle a spontánně rozpoznat dobro od zla. Zdravý rozum je základní atribut moudrosti. Patří k němu vyšší praktický mravní postoj, který je výsledkem pozitivního zhodnocení životních zkušeností a umožňuje člověku správnou orientaci v jakýchkoli situacích. Zdravý rozum je elementární schopnost hodnotového úsudku, která nám dovoluje rychle a spontánně rozlišovat dobré od špatného a jednat vždy za dané situace nejlepším a nejharmoničtějším způsobem.

ZDRŽENLIVOST

Zdrženlivost je vyjádřením činu (z)držet se, zadržet, udržet se, mírnit se. Pojem zdrženlivosti předpokládá velkou vůli a schopnost sebeovládání. Většina duchovních tradic zdůrazňovala důležitost, jakou má zdrženlivost na cestě duchovního završení. V tomto smyslu hovoří křesťanská tradice o zdrženlivosti, kterou je člověk povinen dodržovat v myšlenkách, slovech a činech.

ZDVOŘILOST

Zdvořilost bychom si neměli plést s divadelní afektovaností, předstíráním či přetvářkou. Zdvořilost vyžaduje přirozenost, jednoduchost a pokoru. Je jedním z faktorů úspěchu, který by neměl být opomíjen. Jedno německé přísloví říká: „S kloboukem v ruce můžeš dobýt svět.“

ZŘEKNUTÍ

Zřeknutí se, je kladná vyšší morální kvalita, která se projevuje oddaností zacházející až k oběti, která je známkou značného překonání egoismu. Zřeknutí se dosahuje prostřednictvím obětavosti, kdy obětujeme vlastní zájmy, v některých případech dokonce život službě božské věci – pro dobro planety anebo ostatních lidí.

ZROZENÝ NÁPAD

Jogínská teorie, podle které ve vědomí člověka existovaly od zrození, nezávisle na zkušenosti nebo na transcendentálnu různé nápady (např. pojem o existenci čísel, pohybu, prostoru, lásky atd.). Nápad, teorie zrozených nápadů, byla podporována v různých formách již Platonem, Descartem a jinými filozofy.

NAHORU