Tantrická masáž, cesta k probouzení smyslnosti

Pojďme spolu objevovat skryté aspekty a blahodárné účinky tantrické masáže. Dozvíme se, jak a čím tento druh masáže může obohatit milenecký vztah a také uvedeme pár doporučení pro provádění i přijímání masáže, skrze kterou můžeme nádherným způsobem partnerovi přímo vyjádřit svou hlubokou lásku a obdiv. Skrze sensuální masáž je možné lépe poznat a pochopit druhého člověka…

Probouzení smyslnosti

Jednou z velmi důležitých vlastností, kterou tantrická masáž rozvíjí, je naše smyslnost. Přirozená smyslnost je základním kamenem erotiky, a pokud chceme mít bohatý a naplňující milostný vztah, je potřeba na ní neustále pracovat a podporovat ji. Být smyslný znamená umět si vychutnávat všemi smysly intimní okamžiky spojení s někým blízkým, ale je to také schopnost být otevřený životu a všem krásným okamžikům, které nám den za dnem předkládá. Třeba zpěvu ptáků, podmanivé vůni rozkvetlých květin, laskavým dotekům paprsků slunce, skvělé chuti čerstvého ovoce či kráse všude kolem. Je to ono známé „Carpe Diem!“ (v překladu „užij dne!“, přeneseně „užívej života“). Pro toho, kdo umí procházet životem s otevřenými smysly a dokáže hluboce vnímat všechny krásné okamžiky, se smyslnost může stát zdrojem stálé síly a klidu. S její pomocí se naučí, jak z takových momentů čerpat životní sílu a energii.

tanra-masaze1.jpg Tantrická masáž (kromě mnoha jiných účinků) pomáhá tuto schopnost u všech, kteří na ni v průběhu života již pozapomněli, opětovně probudit. Po absolvování masáže lidé často vnímají vše kolem sebe daleko intenzivněji, jako by najednou barvy byly zářivější, chutě a vůně silnější, doteky těla bezprostřednější. A není tomu náhodou: děje se tak právě díky oživení naší vlastní smyslnosti.

V průběhu života se bohužel stává, že se smyslnost a spontánní radost díky uzavřenosti a nevědomosti začíná po nějaké době soužití v páru vytrácet. To také způsobuje oslabení vzájemné erotické přitažlivosti. Zeptáte-li se otevřeně dlouhodobých partnerů na toto téma, v mnoha případech se shodnou, že se nadále milují, touží po sobě a vnímají svůj protějšek jako přitažlivý, ale jejich milostný život se zatoulal kamsi mezi povrchní záležitosti všedního dne. Právě v takových případech může vzájemná tantrická masáž posloužit jako výborný prostředek pro oživení smyslnosti a jiskření mezi partnery.

Na počátku vztahu, během zamilovanosti, je pro nás smyslnost samozřejmostí. Právě jí vděčíme za to, že po sobě tolik toužíme a těšíme se z blízkosti našeho milovaného, chceme ho mít neustále na očích, dotýkat se ho, cítit, vnímat chuť jeho polibků, vůni těla anebo zvuk jeho hlasu. Prostě si ho přejeme intenzivně vnímat všemi smysly. Když si však časem jeden na druhého zvykneme, už nám často náš milenec nepřipadá až tak okouzlující a nepoznaný a začínáme na počáteční stav smyslnosti zapomínat. Někdy dokonce můžeme trpět i pocitem nedostatku lásky. Co nám ale ve skutečnosti opravdu chybí, je často pouze nedostatek společného smyslného kontaktu.

Oživme jej pomocí tantrické masáže. Energie, která díky probouzení smyslnosti bude přicházet, dodá naší lásce novou sílu, obohatí náš vztah a jeho erotickou stránku a vnese nový elán a svěžest do případného stereotypu. Pravidelná, správně prováděná tantrická masáž se nám stane pramenem důvěry, lásky a intimity, ze kterého stojí za to čerpat. V nezvykle otevřeném a uvolněném prostředí nalezneme prostor pro znovuobjevování sebe navzájem a posílíme vzájemné souznění a přitažlivost. Tím, že se během masáže zcela oddáváme dotekům milované osoby, dochází k vzájemnému otevírání se a k hlubšímu poznávání se i na těch nejintimnějších úrovních. To vše dokáže probuzená smyslnost. Pokud je udržována a chráněna, podporuje lásku ve vztahu, činí ji neustále čerstvou a živou a podněcuje trvalou vzájemnou přitažlivost.

Několik slov o tantře

Abychom lépe pochopili rozdíl mezi běžnou a tantrickou masáží, je dobré znát alespoň částečně význam tantrické nauky. Jedná se o duchovní esoterický systém pocházející z Východu, který je znám na naší planetě již tisíce let a jenž se zaměřuje na probouzení člověka na mnoha různých úrovních. Tantra také sleduje integraci posvátné sexuality do našeho každodenního života, čímž usnadňuje dosažení vyšších duchovních stavů a rozšiřování vědomí. Transformuje sexualitu takovým způsobem, že se stává energetickou podporou duchovního rozvoje lidské bytosti.

tanra-masaze2.jpg Láska a doteky hrají v západní variantě této nauky důležitou roli. Můžeme si to vyzkoušet třeba právě skrze tantrickou masáž, která nás učí nesobeckému a duchovnímu postoji. Když muž provádí masáž své partnerce, nesnaží se přitom uspokojit jen sám sebe a své smysly, naopak, intenzivně jí dává něco ze sebe a s největší ohleduplností jí vyjadřuje lásku bez jakéhokoliv očekávání či podmiňování. Postupně se takovým postojem naučíme dávat druhému to, co skutečně potřebuje, namísto toho, co si jen sami myslíme, že chce.

Jedním ze základních odrazových můstků pro následnou praxi tantry je dosažení úplné kontroly nad sexuální energií, což v celém těle (a subtilních tělech) umožňuje prožívat opakované orgasmy, aniž by přitom došlo ke ztrátě potenciálu (tj. k ejakulaci u mužů a ke ztrátě chuti na milování a poklesu energie u žen). Pro adepta tantry jsou orgasmus a ejakulace dva různé a nezávislé procesy. Postupným cvičením správných technik lze tyto dva procesy zcela oddělit, díky čemuž může muž zažívat dlouhotrvající několikanásobné orgasmy, aniž by ztratil jedinou kapku semene, a žena může zakoušet dlouhý hluboký orgasmus bez ztráty energie.

V rámci tantry je tak možné prožívat milování s větším potěšením a intenzitou, milování, které nás více naplňuje a harmonizuje, aniž by se na jeho konci dostavilo vyčerpání a ztráta zájmu. Je tomu přesně naopak, díky tantrickému způsobu milování se naše energie a celková regenerace bude zvyšovat a prohlubovat. Také milostný vztah se bude prohlubovat a bude probouzet více lásky a štěstí.

Muž se skutečnou praxí tantry stává více maskulinní, dokáže projevovat více radosti, získává kontrolu nad svými energiemi, jasnost a sílu a dokáže zcela bděle vychutnávat přítomnost své milenky během milování. Žena se stává více ženou (snadněji dosahuje stavu Šakti), prohlubuje svůj šarm a krásu, dokáže se uvolnit a tím také více otevřít hlubším prožitkům a současně se plně oddat mužné síle svého milence.

Účinky tantra masáže

Tantrická masáž je hluboce relaxační, omlazující a léčivý zážitek, který podněcuje citlivost a energii a prohlubuje schopnost prožívat momenty niterného štěstí. Je to velmi smyslný a intimní druh masáže, který také uvolňuje různá sexuální napětí a bloky, jež bývají zdrojem každodenních problémů v našem životě. Erotické energie se při tantrické masáži probouzí zásadně řízeným způsobem, takže proudí do celého řádně uvolněného těla a slouží tak současně i jako prostředek harmonizace fyzického těla, mysli a duše. Namísto ztráty energie prostřednictvím ejakulace a výbušných orgasmů se postupně díky opakovaným masážím naučíme erotickou energii uchovat a použít ji k posílení radosti, spokojenosti a celkového naplnění. Naučíme se rozšířit uvědomování erotických prožitků, takže tyto pocity již nebudou omezeny pouze na určitou tělesnou oblast, ale budeme je moci prožívat v celé bytosti, včetně našich jemně-hmotných těl.

Každý člověk dokáže prožívat orgasmus, hluboce pociťovaný v celém těle a mysli, jako neomezenou lásku a extázi, která může trvat i hodiny. Vnímavost a citlivost se díky praxi zvyšuje a celé tělo se tak může stát jednou velkou erotogenní zónou. Takový druh orgasmu však není možné prožít, dokud nejsou úplně odstraněny všechny sexuální bloky a další zábrany.

tanra-masaze3.jpg

Proto je doporučeno věnovat se masážím pravidelně a snažit se při nich plně otevřít všemu, co se právě odehrává. Naše snaha, chováme-li současně duchovní aspiraci, musí být doprovázena aktivní účastí na cestě tantry či jiné duchovní stezce a upřímnou touhou po sebepoznání.

Tantrická masáž, je-li dávána láskyplným způsobem od srdce, probouzí schopnost jak lásku dávat, tak i přijímat. V esoterické jogínské tradici je známo, že srdeční čakra je propojena se smyslem hmatu. To mimo jiné znamená, že je možné probouzet naše srdce pouhým citlivým a vnímavým dotykem. Při správném provádění masáže se tak v naší bytosti probouzí takové vlastnosti jako bezpodmínečná láska, soucit a empatie, a to téměř spontánně.

Nemluvíme přirozeně o povrchní masáži například zad, ale o celistvém prožitku, kdy je součástí masáže celé tělo a mysl a kdy se tato zkušenost láskyplně projeví v našem celkovém vnímání. Podle toho, do jaké míry jsou oba milenci vůči sobě během masáže otevření a uvolnění, se jejich aury mísí podobně jako při milování. Z toho důvodu můžeme dokonce tantrickou masáž přirovnat k "milování se na úrovni duše".

Tantrická masáž je zajisté fenomén, který stojí za to studovat, ale ze všeho nejvíce stojí za to ho praktikovat. Technika masáže je samozřejmě důležitá a hraje později velkou roli, avšak na začátku je důležitější vroucí milující postoj a pozorný dotek. Při provádění intimní masáže je také užitečné mít na paměti rozdíly mezi pohlavími. Uveďme zde několik praktických rad:

Užitečné rady pro muže

Snažte se být při udělování masáže vždy velmi vědomí a bdělí, nemyslete na nic jiného. Masáž se tak stane účinným nástrojem při poznávání ženy. Poskytne vám příležitost, abyste zůstali velmi pozorní, a umožní vám poodhalit všechny drobné signály, které obvykle žena vysílá a skrze které s vámi neverbálně komunikuje. Darování tantrické masáže je vaše šance dokázat, že jste hodni slavného tantrického rčení: "Mým největším štěstím je, když je moje milá tak šťastná, jak jen to je možné".

Prakticky všechny ženy jsou navyklé na myšlenku, že když muž nabízí podobnou masáž, chová přitom současně i skryté vlastní úmysly a žena se cítí, že muž od ní něco chce nebo očekává. Když ale bude cítit, že jí opravdu upřímně a od srdce chcete dát krásný dárek a nechcete přitom nic na oplátku, začne se žena otevírat úplně novým způsobem.

Také při příjímání masáže zůstaňte všemi smysly co nejvíce přítomní „tady a teď“. Vnímejte masáž jako cestu k prozkoumání úžasných tajemství svého těla, které ukrývá tolik skvělých a dosud neobjevených schopností, radosti a potěšení. Pokud zůstáváte příliš zaneprázdněni svými myšlenkami, zaměřte se nejdříve na svůj dech a až poté na doteky. Nemyslete, vnímejte!

Užitečné rady pro ženy

Při provádění masáže byste se měla cítit co nejvíce svobodná, otevřená, spontánní a hravá. Pouze když jste dostatečně uvolněná, můžete muži zprostředkovat skutečně příjemné zážitky. Sebevědomí a spontánnost pramení jak z umění relaxace a bytí v přítomném okamžiku, tak z umění zaměřit se více na druhého než sama na sebe a ze schopnosti udržovat vědomí na úrovni srdce. V okamžiku, kdy před vámi leží muž a vnímá se zavřenýma očima vaše doteky, máte šanci být zcela spontánní a nechat svobodně projevovat svoji přirozenou ženskou smyslnost bez jakýchkoliv zábran.

tanra-masaze4.jpg I když jste masírována, snažte se zůstat stále plně si vědomá všeho, co se uvnitř vás odehrává. Ženy sice mají přirozenou schopnost se do masáže na úrovni smyslové zkušenosti ponořit, někdy se ale až příliš „ztrácí“ v oceánu rozkoše na úkor jasného uvědomování. Když se však budete snažit zůstat si plně a trvale vědomá toho, co se uvnitř vás odehrává, naučíte se mnohem snadněji dostávat opětovně do stavů extáze, které jste dříve poznaly a prožívaly. Nesnažte se situaci ovládat! Cesta ženy k extázi se uskutečňuje skrze úplné odevzdání. Stačí mít plnou důvěru, uvolnit se a o kontrolu energií se postará dostatečně zkušený muž.

Na závěr

Věnovat čas intimnímu prožitku, jakým je tantrická masáž, je jedna z nejlepších investic pro harmonický a láskyplný vztah milenecké dvojice. Oba milenci se skrze ni budou vzájemně novým způsobem objevovat a zakusí nový způsob, jak se „dotknout“ duše jeden druhého. Masáží se tedy nebojte. Ze začátku bude vaším nástrojem pouze něžný láskyplný dotek, a ten nemůže ublížit. Mějte na paměti, že vaším cílem není druhého za každou cenu vzrušit, ale jemně ho otevřít a uvolnit ke vnímání niterných energií, které budou stále silnější a budou vyvolávat hlubší a hlubší prožitky a splynutí.

Obrovská trpělivost a zpětná vazba od masírované osoby je nutností. Později můžete tyto první kroky spíše relaxační masáže začít obohacovat o prvky skutečně tantrické masáže, a to za pomoci například knih či instruktážního videa. Pro opravdové zájemce je doporučeno pod vedením zkušeného instruktora absolvovat přímo kurz tantra masáže, který vás provede všemi prvky, jenž tato masáž skutečně obnáší, a vše si budete moci také sami vyzkoušet.

I zde jako v každé praxi platí, že gram praxe vydá za tuny teorie. Čím více budete masáže praktikovat a čím více postoupíte i na stezce samotné tantry, tím krásnější prožitky dokážete svým milým zprostředkovat a tím více prohloubíte svoji vlastní zkušenost rozšířeného vědomí během přijímání masáže. Důležité je nebát se a udělat nezbytný první krok. Přejeme hodně štěstí!

Odkazy:
Lakshmi - Chrám tantrické masáže a výuka tradičních tantra masáží v Praze

NAHORU