Zvolte přítomnost

Včerejšek už je pryč, ty však stále cítíš jeho obavy. Zítřek ještě nepřišel, ty ho ale už prožíváš přemýšlením o tom, co vše musíš ještě udělat, nebo sněním o tom, co bys vykonat mohl...

V Přítomnosti minulost už neexistuje a budoucnost je potenciální. Tady a teď je jediný moment, ve kterém můžeš vykonat něco pro změnu svého života.

Jednoduché cvičení pro transcedenci místa a času

Zeptej se sám sebe: Kde jsem?
odpověz si: TADY
dále se zeptej: V jakém čase?
odpověz si: TEĎ

Opakuj si tyto otázky dokud nebudeš zcela prostoupen skutečností těchto dvou věčných dimenzí ve kterých existuješ, existoval jsi, a navždy budeš existovat: tady a teď.

Nařiď si hodinky (mobil), aby zvonily v různé okamžiky během dne, vprostřed denních činností. Vždy když zazvoní, polož si tyto otázky:

Kde jsem? A odpověz si: TADY
V jakém čase? A odpověz si: TEĎ

Pokaždé když tak činíš, musíš cítit bezprostřednost a povahu onoho TADY a TEĎ. Tímto jednáním si začneme uvědomovat, že ať jdeme kamkoliv, ať se nacházíme v libovolný časový moment, jsme vlastně neustále TADY a TEĎ. Pochopíme takto, že nikdy jsme nebyli jinde než TADY a TEĎ. Hodiny budou nadále odtikávat monotónní plynutí času, Země bude nadále obíhat kolem Slunce,... S odpoutaností nechme aspekty našeho života tonout ve strhujícím víru časové posloupnosti. Zůstaňme si neustále vědomi, že existujeme TADY a TEĎ.

Je to prosté duchovní cvičení, avšak neuvěřitelně efektivní. Jeho smyslem je přibližovat nás hlouběji uvědomování si věčné přítomnosti, kde vpravdě existuje VŠE.

Pokoušej se tak často, jak jen je to pro tebe možné, soustředit své myšlenky po delší a delší období výhradně k přítomnosti. Dělej tak kdykoliv si na toto cvičení vzpomeneš.

Nepřemýšlej o budoucnosti.
Prostě buď tady a teď.
Nepřemýšlej o minulosti.
Prostě buď tady a teď.

Nezapomeň, že pokud jsi opravdově TADY a TEĎ, je to DOST NA TO, abys měl VŠE a že takto dosáhneš schopnosti a síly rozlišování, abys vykonal ten nejvíce harmonický skutek právě teď. Až se "potom"(v budoucnosti) stane NYNÍ, tak jsi ovládl toto cvičení, tak budeš v ideálním stavu a budeš schopen mnohem lépe konat správné skutky ve správné časové okamžiky, takže nebude nutné, abys ztrácel NYNÍ čas obavami z budoucnosti.

Nezapomeň také, že můžeš moudře programovat své budoucí bytí skrze stav uvědomování TADY a TEĎ, protože během tohoto stavu se "potom" stává TEĎ. Díky tomuto se budeš plně nacházet TADY a TEĎ. Stále ti tyto výroky připadají paradoxní? To je na začátku běžné, nicméně pokračuj v meditaci na ně, protože GRAM PRAXE ti odhalí, že skrývají pravdu, která nemůže být nikdy plně pochopena racionální myslí.

Mysli si, že jsi ještě nebyl zrozen, že jsi stále v děloze, že jsi mladý,
že jsi starý, že jsi zemřel, že jsi v záhrobí;
udržuj ve své mysli to vše najednou a pozoruj sám sebe,
ve všech místech a časech.

(Hermetica)

Použité pojmy ze slovníku:

NAHORU