Praxí jógy k hlubšímu uvědomování

Mudrcové Orientu, moudří ršijové, učí, že sjednocení s Božským je v nás již potenciálně dosaženo, avšak kvůli nedostatečnému duchovnímu vývoji si tohoto stavu splynutí s Bohem, s makrokosmem, nejsme zpravidla vědomi. Díky nevědomosti a ignorování propojení s makrokosmem vnímáme všude dualitu a mnohost. Běžní lidé tak zakouší jak své vlastní nitro (já), tak i vnější svět (ne-já) a zaměřují se více na vnímání odlišností než toho, co nás spojuje.

vedomi1.jpg Bytostným účelem jógy je ale navrátit člověka k úplnému uvědomění stavu neduality, dosažení dokonalosti. Jóga nám postupně odkrývá existenci mnoha úrovní našeho vědomí, přičemž jama a nijama jsou důležitými kroky duchovní praxe, které musí být za tímto účelem systematicky a svědomitě respektovány. Jedním z aspektů jógy je VĚDOMÝ zrychlený vývoj jedince. Obecně řečeno je vývoj života řízen kosmickou, božskou inteligencí, nadřazenou našemu běžnému vědomí. Duchovní vývoj tak může být urychlen skrze probuzení a využívání latentních aspektů našeho vnitřního vesmíru, které mají být postupně uvědomovány. Na počátku si jich můžeme být vědomi pouze částečně a pociťovat je jen nejasně. Jejich plné uvědomění se projeví později, v podobě komplexních prožitků, které nám nakonec dovolí porozumět četným mystériím života i vesmíru.

Stálá bdělost a uvědomování má hluboký vliv na rychlost našeho duchovního vývoje a schopnost žít naplno. Jde také o výborný prostředek k odkrývání dříve neznámých a přitom podstatných skutečností. Meenakshi Devi, jogínka z Indie, také pojednává o tomto klíčovém tématu porozumění a prohlubování procesu uvědomování, a i když třeba teprve nastupujeme cestu jógy, radí nám: „být vědomími v každém směru, jak jen to půjde. To nám odhalí, jak nevědomí můžeme být, aniž bychom si to uvědomovali.“

Zdá se to být paradoxní tvrzení, pro jogíny je však zcela pravdivé. Mnoho povrchních a netrpělivých lidí se touží zvládnout „jógu pozornosti“. Místo toho však pokračují stále ve své životní nedbalosti ignorujíce skutečnost, že ani netuší, co dělat, a přetrvávají v sobeckosti a klamu. Přesto od jógy očekávají mimořádné a rychlé účinky s představou, že si je zaslouží. Takoví lidé neberou v potaz, že blahodárného a výjimečného posunu může být dosaženo pouze postupně v různých etapách. Rozvíjet duchovno znamená také odstraňovat veškeré zlo, jedná se o podstatnou proměnu a očistu celé osobnosti. Tento proces transformace je dnešním trendem sobeckosti, ignorance, nedostatku zdravého rozumu a postojem typu „vezmi si, co můžeš, dokud to jde“ značně znemožňován.

Více než cokoli jiného by se aspiranti jógy měli stávat moudrými ve svých činech, trpělivými, otevřenými a vždy připravenými poučit se z vnějších i vnitřních situací. Pokud postrádají tento učenlivý postoj, budou zklamáni z nevhodně vynaloženého času a úsilí. Jejich jednání bude postrádat efektivitu. Jóga může být definována i jako ZDATNOST a INTELIGENCE při jednání. Skrze tuto zdatnost porozumíme, jak moudrým způsobem používat naše vlastní síly a vlohy s maximem účinnosti. Využitím subtilního procesu okultní rezonance dokážeme vyhovět požadavkům na rozšíření naší moci, a tím umožníme optimální energetizaci našich latentních schopností a jejich probuzení. Kompletní proces uvědomování je proto privilegovanou metodou k probuzení a rozšíření našich přirozených schopností, a to ve velmi krátké době. Prostřednictvím stálé, správné a systematické praxe mohou být naše vlohy výjimečně vytříbeny. Pouze stálým uvědomováním můžeme rozvíjet schopnosti, a dokonce případné paranormální síly, které postupně praxí jógy získáváme.  

NAHORU