Účinné techniky pro zvýšení pozornosti

  1. Vnímejte určitý předmět se všemi jeho aspekty a určete různé příbuzné vztahy mezi ním a jinými objekty v jeho okolí. Rozeberte také všechny jejich vlastnosti, jako složení, jakost, stav, původ, místo určení, příčiny, následky, minulost, atd.
  2. Proberte nějaký úmysl nebo plán, který zahrnuje řadu detailů a potom se pokuste reprodukovat jich tolik kolik můžete, nejdříve v mysli a potom na papír. Snažte se rozpomenout na všechny tak, že se zaměříte na hlavní rysy zvolené konstrukce a potom na ty druhotné, takže na závěr si vzpomenete i na ty nejmenší detaily.
  3. Zkoumejte v mysli své vizuální vjemy (objekty které jste viděli, krajinu, kterou jste někdy obdivovali,...), hovory nebo písně, které jste dříve vyslechli, dotekové vjemy a nakonec také vjemy chuťové.
  4. Pokuste se určit něčí charakter nebo pocity na základě tónu hlasu, tvaru těla a rysů tváře, podle jeho postoje a prováděných gest.
  5. Slibte si vyřadit z vašeho chování všechna neužitečná, nemotorná nebo mechanická gesta a nahraďte je uvědomovanými pohyby.
  6. Snažte se mluvit zřídka a soustředit se na myšlenku, kterou se snažíte vyjádřit i na slova, která používáte. Udělejte z tohoto cviku zvyk a odstraňte z vašeho slovníku všechna slova s negativní konotací.
  7. Potlačte bezděčné pohyby těla a veškerou nedobrovolnou mentální aktivitu. Jinými slovy, ukončete všechny nekontrolované anarchické myšlenky. Sledujte je zpět k bodu odkud vznikají, kde není rozdílů, duality či nepokoje.

Na základě těchto cvičení oceníte sílu své paměti a skutečnou hodnotu své pozornosti. Provádějte tato cvičení několik dní v řadě a uvědomujte si svůj pokrok.

Poslední, sedmé cvičení které je uváděno, představuje nejvyšší fázi v procesu koncentrace a pozornosti a nakonec nám umožňuje otevřít se vůči novým vnitřním světům, jejichž hloubka a rozsáhlost nás může ohromně obohatit.

Pamatujte, že koncentrace mysli ve vašem boj proti mentálním vírům a nepokojím bude lepší pokud se ozbrojíte trpělivostí, houževnatostí a bdělostí a pokud postupujete souvisle.

S postupem času a praxe síla vaší mysli vzrůstá a postupně eliminuje zbytečné zaujatosti a touhy. Pokud navíc praktikujete maunu (dodržování ticha) hodinu nebo dvě každý den společně s pránajámou, budete překvapeni silou, kterou ucítíte vzrůstat uvnitř vás.

Pozor, síla mysli je prakticky neomezená. Čím více je soustředěna, tím silnější se stává. Konečným smyslem života je zaměření se na Boha, to je nejvyšší poslání každé lidské bytosti. Díky kosmické iluzi (mája) se identifikujeme s naším fyzickým tělem, sociálním postavením, jménem či reputací a zapomínáme na náš božský původ, jehož důležitost je takto zastřena našemu zraku.

Anebo, slovy Svámího Šivananndy:
„Souhrn veškerých potěšení tohoto světa je ničím v porovnání s vytříbenou blažeností, kterou prožíváte v hluboké meditaci a koncentraci. Neopouštějte tuto praxi. Pokračujte s vytrvalostí, trpělivostí, štěstím, houževnatostí a s důvěrou. Takto musíte uspět.“

Použité pojmy ze slovníku:

NAHORU