Akt věnování

Věnování je akt, skrze který nabízíme vědomě nepodmíněné plody našich činů Bohu a který nás zprostí (z karmického hlediska) účinků příslušné věnované činnosti. V tomto případě můžeme cítit po skončení věnování (se specifickou formulací: "pane Bože, věnuji tobě nepodmíněně plody této činnosti") odpověď Boha, která se projeví úplně skrze nás. Ve chvíli, kdy je odpověď pozitivní můžeme cítit inspiraci, sílu, milost a božskou sílu. A to, co je mnohem důležitější, je podpora v uskutečnění příslušné činnosti.

Jestliže provádíme věnování určité činnosti dříve než ji začneme a dostaneme pozitivní odpověď od Boha, tak si můžeme být jisti, že tato naše činnost bude integrována v Božské vůli, a rovněž jsme zproštěni karmických následků, které by následovaly běžně po této činnosti. Velmi mnoho lidí má často strach z činností, které chtějí uskutečnit. Proč? Protože všechny prováděné činnosti, když nejsou dělány s odevzdáním jejich plodů Bohu, tvoří karmické řetězy a potom bytost bude nucena dříve nebo později v této existenci, nebo v dalších, přijímat odpovídající plody (dobré nebo špatné), které si zaslouží. Díky věnování jsme osvobozeni od plodů našich činů a ten, který je uskuteční skrze nás, je v tomto případě sám Bůh. Následkem věnování můžeme cítit jeho zjevnou božskou milost, protože to nejsme my, kteří jednáme v tu chvíli. Takto můžeme být mimořádně obohaceni, protože skrze naše činy, které nabízíme Bohu, se můžeme účastnit přímo jeho božského projevu. To neznamená, že když nabízíme Bohu negativní nebo démonický čin skrze věnování, budeme zproštěni negativních účinků, které by měla tato činnost k nám. V takovém případě evidentně Bůh neodpovídá nikdy pozitivně, a tak si můžeme být jisti, že jeho podpora nepřijde.

Odpověď Boha na věnování plodů našich činů je stav milosti, který může mít bytost kdykoliv a je v určité míře spojená s Bohem. Jediná podmínka je, abychom nezapomněli nabídnout ovoce našich důležitých činů Bohu. Proto je doporučeno, aby jsme na začátku každého dne prováděli věnování našich činů Bohu, a to pak opakovali v případech všech dalších důležitějších činů.

Pozor!

Je velmi důležité uskutečnit věnování hlavně když se nacházíme s bytostí kterou milujeme, PŘED intimním milostným spojením. Nikdy nezapomínejte provádět věnování pro mileneckého spojení, přestože vaše milování je i tak nádherné a extatické. Neztrácejte ze zřetele, že i dobrá karma, kterou jste nashromáždili v současném i minulých životech vás přinutí se vrátit do omezených lidských podmínek. Provádějte akt věnování co nejčastěji, jelikož je to pro vás jedinečná možnost "vyhnout" se karmickým následkům svých činů, které by jinak byly nevyhnutelné.

Kterýkoli sexuální milenecký akt proveden tantrickým způsobem, s plnou kontrolou sexuálního potenciálu, musí být věnován Božskému (nebo jedné z jeho forem - Šivovi nebo Velké Kosmické Mocnosti), abychom tak měli jistotu duchovní integrace a přístup na vyšší úroveň vědomí. Čím je právě toto věnování? Je přesměrováním cesty, kterou máme procházet, protože žádná šipka nedoletí k cíli, jestliže tam není směřována od počátku. Nemůžeme hodit šipkou náhodně, a doufat potom, že ji vítr na své cestě přenese k cíli.

Podobně sexuální akt, který začíná bez věnování a my doufáme, že se budeme lépe soustředit a dávat tak aktu duchovní směřování, je velkým omylem a tento pokus je veden k duchovnímu neúspěchu. Proto je důležité toto věnování dělat již od počátku, skrze něj jsou nabídnuty ovoce našich činů lásky Bohu. Přichází pak stav zniterňování, který přetvařuje konečný stav duchovního uskutečnění, konečný aspekt ve kterém milenecký pár sleduje vzájemnou transfiguraci. Jestliže máme již od počátku přesný a jasný směr, pak je mnohem větší šance dosáhnout úspěchu.

Jestliže milenecký akt směřuje k banálnímu směru s běžným orgasmem a ejakulací, ztrácí se tak postupně vzájemná přitažlivost a přání splynout s druhým. Proto můžeme říci, že takováto cesta k cíli nevede.

Použité pojmy ze slovníku:

NAHORU