Hathajóga - zdroj zdraví a spokojenosti

Někteří lidé si ve své nevědomosti spojují jógu s podivnými postupy fakírů, pro jiné je jóga souborem magických předpisů a postupů umožňujících dospět k ohromujícím jevům. Pro další je jóga jen akrobatickým tělocvikem určeným pro mimořádně nadané jedince, vybavené vrozenou pohyblivostí. Jiní, kteří se nedali takovýmito ztřeštěnými názory či myšlenkami ovlivnit, mohou zaujmout několikerý postoj:

Lhostejní - spokojeni se svou každodenní rutinou, bojí se měnit postoje a neodvažují se cvičit, aby měli možnost srovnání, udržují se ve stavu netečnosti, který je společný valné většině lidí.

Podezíraví - zpravidla bývají zcela bezdůvodně nedůvěřiví a jsou téměř poděšeni vším, co je nové a jim se jeví jako exotické. Mají zjednodušenou představu, že jóga může zaujmout jedině obyvatele Východu. Mylně se domnívají, že jako Zápaďané si nemají s jógou co zadávat.

Sympatizující - jsou ti, kdo udržují svou mysl i duši otevřenou duchovním experimentům, které je mohou vnitřně obohatit a přitom ukojit jejich touhu po štěstí a harmonii.

Zbloudilí - ti, kdo poté, co se ze zvědavosti oddali nějakým nezřízeným, více nebo méně špatně směrovaným či špatně zvládnutým pokusům nebo kteří nesprávně kombinovali některá jógická cvičení a narazili na rušivé jevy, teď náruživě odsuzují celý systém. Byli by chtěli svým chaotickým cvičením co nejrychleji dosáhnout paranormálních schopností či zázraků, které by se podle jejich pojetí měly dostavit velice záhy, ale jejich netrpělivé očekávání - podmíněné naprostým nedostatkem zvláštní metodologie a potřebného soustavného úsilí - očekávání podnícené nezřízenou touhou ohromovat, zůstalo nenaplněné.

Adepti jógy či zasvěcení - jsou ti poměrně nepočetní jedinci, kteří jógový systém správně pochopili, správně a důsledně jej pěstovali, dostatečně dlouho na to, aby dosáhli pozoruhodných výsledků, dospěli až do fáze paranormálních schopností. O těch lze říci, že jógu správně provozovali a plně pocítili velké dobrodiní, jež potvrdila jejich osobní praxe.

Mistři jógy - jsou ti neobyčejně vzácní jógini, kteří neúnavnou činností dosáhli ve svém vlastním bytí Absolutna, kterým se odhalila podstata projevu a základní tajemství vesmíru; tito jógini, díky božské inspiraci nadáni moudrostí, vypracovali už před dávnými lety různé jógické systémy.4858_3.jpg

Připomínáme, že vedle hathajógy existují i další jógické systémy, které sledují týž základní cíl - dosáhnout Absolutna a dokonalosti lidské bytosti. Jsou uvedeny v článku o integrální józe. Hathajóga je z nich na Západě nejznámější. Zakládá se na vyrovnání základních polarit bytí, sleduje co nejdokonalejší ovládnutí těla, znovunabytí či udržení zdraví, tedy co nejdokonalejší kontrolu životních energií.

Hathajóga se vymezuje jako jóga sluneční (ha) a lunární (tha) energie. Lidská bytost tedy tkví v energetickém poli, které vytváří záření mužské, energie ha neboli jang (+) a ženské záření tha neboli jin (-).

Jógini se domnívají, že veškerý život na Zemi se střetává s energetickým polem, které vytvářejí oba výše uvedené typy energie, kosmické, polarizované + a -, a energie původu telurického (zemního), rovněž polarizované + a -.

Velký indický jógin Svámí Šivánanda o hathajóze říká: "Hathajóga tomu, kdo ji náležitě a důsledně provádí, uděluje dokonalé sebepoznání, kvetoucí zdraví, dlouhověkost, vnitřní sílu a vitalitu".

Veškeré výše uvedené jógické systémy obecně a hathajóga obzvlášť se nutně nepojí k nějakému náboženství. Jak věřící - bez ohledu na to, je-li pravoslavný nebo katolík -, tak nevěřící či ateista mohou úspěšně uplatňovat různé jógické metody nebo kterýkoli z výše vyjmenovaných systémů, a nemusí se přitom obávat, že jim budou vnuceny zásady, které jsou v rozporu s jejich náboženským přesvědčením.

Doporučená literatura

André van Lysebeth - "Učím se jógu", "Zdokonaluji se v józe", "Pránájáma"
Paramahamsa Mahešvaranda - "Jóga v denním životě"

Doporučujeme vám také text o duchovních aspektech cvičení hathajógy

Použité pojmy ze slovníku:

NAHORU