Minikurz 1: Hlubší smysl jógy

Škola zázraků, minikurz jógy pro začátečníky, psáno pro časopis „Záhady života“, část 1.

Před několika lety jsem šla s kamarádkou vyzkoušet jógu pro začátečníky. I když jsme tam strávily příjemnou hodinku a za kolektivního opakování manter si docela odpočinuly, na další lekci už ani jedna z nás nešla. Během cvičení, které jsme tehdy absolvovaly, jsme se totiž nedozvěděly ani jednu informaci o tom, co děláme, a hlavně proč to děláme, a tak jsme ve cvičení jógy nenašly žádný dlouhodobý smysl. Musím říci, že to byla velká škoda, protože po rozhovoru s lektorem jógy Eduardem Seleou jsem mnohé pochopila a na přínos jógy změnila názor.

zahady-zivota-kurz-jogy-01.jpgPojďme teď společně nahlédnout pod pokličku tohoto starověkého mystic­kého učení, které nám – jak jsem se dozvěděla – může být ku prospěchu při kaž­dé obtížné životní situaci. V našem novém seriálu se postupně naučíme, jak s pomocí poměrně jednoduchých postupů zvládat záchvaty vzteku, sžírající pocity žárlivos­ti, strachu a dalších emocí i stavů, které nás ničí a ovládají. Ale to není ani zdaleka všechno, co nám v novém seriálu uznávaný učitel jógy postupně nabídne. Tato nenároč­ná cvičení si může vyzkoušet každý. Ano, i vy. Stačí se jen zbavit předsudků a výmluv, že nemáte čas. Věřte, že nebudete litovat. Ovšem dříve, než začneme s praxí, je třeba si některé věci ujasnit…

Pane Eduarde, začněme hezky popořádku. Jak jste se k józe dostal vy a co přispělo k tomu, že už jste u ní zůstal?

Měl jsem dobrého učitele, což je, myslím si, podstatný základ. Víte, v dnešní době učí jógu kde kdo, ale jak jste sama na vlastní kůži zažila, ne každý pochopí jogínskou filosofii. A ne každý je schopen svým žákům dostatečně vysvětlit, proč právě cvičí to, co cvičí, a jaký to má pro něj přínos. Já se jógou zabývám už dvacet tři let, a na své začátky vzpomínám moc rád. Na kurz mě tehdy přivedl kamarád ze školy. Imponovalo mi na něm, že byl už na první pohled jiný, než ostatní spolužáci. Vyzařoval z něj obrovský klid a vyrovnanost. Když mi prozradil, že chodí na kurz jógy, rozhodl jsem se, že to vyzkouším i já.

A už jste u toho zůstal.

Ano, protože jsem už během druhé lekce zažil tak silný a nepopsatelný niterní stav, že jsem neměl důvod pochy­bovat o smyslu jógy. Je úžasná tím, že tak, jak žák duchovně roste, otevírají se mu dveře do nových, dosud nepoznaných světů. Dnes už je to třiadvacet let, a přesto mohu říct, že se stále mám co učit a objevovat.

Vidíte, já už na druhou lekci nepřišla. Prozraďte mi – co jste tehdy zažil tak zvláštního, že vás ani nenapadlo toho po čase nechat?

Učili jsme se tehdy cviky na energetické ote­vření srdeční čakry. Něco ve mně se náhle zlo­milo a já najednou ucítil, co jen těžko dokážu popsat. Prožíval jsem na všech úrovních silnou, všeobjímající lásku ke všemu a ke všem. Nikdy předtím jsem nic podobného necítil. Úsměvné na tom bylo, že ten stav ještě po skončení kur­zu nějakou dobu přetrvával. Pak jsem uviděl toho svého kamaráda a nemohl jinak, než ho vší silou obejmout a lásku, kterou jsem proží­val, mu tím objetím předat. Bylo to tak silné, že mi z pocitu štěstí a radosti málem vytryskly slzy. On vůbec nechápal, kde se to ve mně vza­lo, protože jsem nikdy nic podobného neudělal. Pro mě to ale v tu chvíli bylo správné, čisté a naprosto přirozené.

Nastala ve vašem životě po tomto zážitku ještě nějaká viditelná změna?

Ano. Do té doby jsem míval jakési černobílé, zmatené sny a už první noc byla zvláštní… Mé sny získaly barvu a sytost. To všechno pro mě bylo tak jedinečné, nové, zvláštní a zajímavé, že jsem si řekl, že je jóga pro mě tou pravou cestou k duchovnímu poznání. Postupně se začaly přidávat i další stavy, které každý jo­gín moc dobře zná a prožívá. Pro mnoho lidí bývá nejtěžší začít. Ne každému se totiž vý­sledky dostaví tak rychle, jak by si přál. Přesto se viditelné změny dříve nebo později objeví u každého.

zahady-zivota-kurz-jogy-03.jpgNa jakém principu jóga funguje?

To je hodně zajímavé. Bohužel musím říci, že v České republice a všude po světě existuje mnoho kurzů, kde se lidé učí zautomatizovat různé jogínské polohy a cvičení, aniž by jim byl vysvětlen jejich pravý smysl. Žáci obvykle pouze opakují to, co jim ukazuje učitel, ale nechápou, k čemu je to dobré. Ano, jóga jim i v tomto případě časem začne přinášet hma­tatelné výsledky. Ale ne v takové míře, jak by mohla. Nejlépe to asi pochopíme na příkladu: základem jógy je uvědomění, že naše tělo je úzce propojené s našimi emocemi, s psy­chickou stránkou. Určitě jste si už všimli, že když se bojíme nebo vnitřně prožíváme nějaký nepříznivý psychický stav, naše tělo se auto­maticky stáhne, jsme shrbení, jinak dýcháme, jinak se tváříme.

Všechno je vzájemně propojeno, aniž bychom si to uvědomovali…

Ano. A je třeba pochopit a vyzkoušet si, že už jen tím, že se přestaneme hrbit a budeme cíleně ovládat řeč našeho těla, bude se auto­maticky měnit i náš aktuální psychický stav. Jogíni si tuto dokonalou spojitost mezi psy­chikou a fyzickým tělem uvědomili už před mnoha tisíci lety a našli jednoduché způso­by, jak se dá prostřednictvím určitých poloh (ásan) příznivě ovlivňovat psychika. Jinými slovy: na všechno, co se nám v životě děje a co prožíváme, už existuje mnoha generacemi ověřený a ozkoušený harmonizační cvik. Stačí ho jen znát a vědět, při jakém nepříznivém vnitřním prožitku je vhodné jej použít. A to všechno se spo­lečně budeme v Záhadách života učit.

Dají se prostřednictvím těchto poloh ovlivnit i ně­které charakterové vlastností, například žárlivost?

Ano. I na žárlivost existuje jedinečný cvik, který ji časem zcela odstraní, když budeme pravidelně cvičit. Nutno ale říci, že jóga není jen o fyzickém cvičení. Je především o práci s energií, myšlenkami a vnitřními prožitky. Existují cviky, například poloha mrtvoly, které z pohledu pozorovatele vypadají, že jen ležíme bez pohybu, možná spí­me. Ale to je jen pohled zvenčí. Uvnitř nás se přitom právě odehrávají obrovské změny.

Takže i když to bude vypadat, že jen ne­činně ležím, budu ve skutečností cvičit?

Přesně tak. Ten dynamický pohyb, na jehož základě se odstartuje kýžená transformace, se v tomto případě děje na úrovni ovlivnění dýchání, myšlenek a představivosti. Tím chci říci, že jóga není jen o fyzických cvicích, ale také o schopnosti ovlivňovat vnitřní svět, vyvolávat a cíleně zpracovávat určité emoce. Pokud víme, co máme dělat, proč to máme dě­lat a jak, začnou se dít velké změny. Všechno je totiž vzájemně propojeno a jóga je jednou z cest, jak skrze sebe ovlivnit vnější události. Náš zdravotní stav, psychickou nebo fyzickou nerovnováhu i hmatatelných úspěch v každo­denním životě. A je to mnohem hlubší. Du­chovní posun, který cvičením přichází, je jen přirozenou součástí toho všeho.

zahady-zivota-kurz-jogy-02.jpg Mluvil jste o úspěchu. Měl jste na mysli i úspěch v materiální nebo partnerské oblastí?

Pochopila jste to správně. Jóga nám umož­ňuje rozvíjet se ve všech směrech. Některým lidem, i když se snaží sebevíc a pracují a usi­lují, aby měli všeho dostatek, se nedaří. Je to proto, že v sobě mají vnitřní bloky vůči energii peněz nebo energii lásky. To všechno se dá poměrně jednoduše odstranit. Člověk, který pochopí, že skrze sebe dokáže ovlivnit i vnější svět okolo, získá neomezené možnos­ti, aby docílit toho, co je právě pro něj důleži­té. Z toho důvodu má jóga tolik směrů. Aby si tam každý našel to své…

Jaké zdravotní účinky tedy jóga má?

Podle mě není nemoci, která se nedá pomocí jógy odstranit. Jen je důležité vědět, jaká cvi­čení provádět a znát jejich hlubší smysl. Vý­sledky se pak dostaví poměrně rychle. Já své žáky učím pozorovat jakoby zdálky své tělo i svou mysl. Vysvětluji jim, že nic není náho­da. Každá nerovnováha se projeví na psychice a o něco později i na fyzickém těle. Jogíni mají oči otevřené a dokážou vidět to, co ostatní přehlíží. Umí číst v řeči těla a poměrně jedno­duše odstranit bloky, které by postupně mohly vést ke zdravotním obtížím. Já jsem za celých dvacet let prak­tikování jógy nemusel užívat žádné léky. Ano, jednou za dva až tři roky jsem sice používal al­ternativní medicínu, ale celkově je mé zdraví ve vynikajícím sta­vu. Docílil jsem toho skrze prak­tikování jógy, správné stravování a optimistický životní postoj.

Co byste chtěl vzkázat na závěr?

Na závěr chci říci, podobně jak to řekl Thomas Edison: „Genius je jen jedno procento inspirace a devadesát devět procent práce". Stejně lze skrze důslednou a rovněž příjemnou praxi do­sáhnout zdraví, optimismu a mnoho dalšího. Už od příštího čísla budou čtenáři Záhad živo­ta postupně, krok za krokem, získávat nové, zajímavé jogínské znalosti.

Odkazy

Zájemcům doporučujeme text Úvod ke cvičení ásan.

NAHORU