Kauza: Právní kroky proti Jakubu Jahlovi

Duchovní škola Rezonance z.s. je v současnosti cílem systematické kampaně, která obsahuje nepodložená, nepravdivá a reputačně škodlivá obvinění, iniciativou ze strany jednotlivce známého pod jmény Jakub Jahl či Jakub Sobek. Jeho agresivní projevy na sociálních sítích, platformě YouTube a placené platformě HeroHero vážně zasahují pověst uvedené školy a zároveň negativně ovlivňují životní podmínky jejích lektorů a studentů.

Kromě natáčení a publikování nepravdivých videí na uvedených platformách Jakub Jahl svoji útočnou kampaň doprovází obtěžováním studentů a příznivců Duchovní školy Rezonance na sociálních sítích, kterým hromadně zasílá nevyžádané zprávy, publikuje pro veřejnost učební texty naší školy chráněné autorským právem[1], opakovaně na internet pod falešnými účty nahrává svá videa a příspěvky, které byly odstraněny pro porušení zásad daných platforem anebo pro porušení autorského práva[2], opakovaně se snaží poškozovat pověst osob, které s naší školou spolupracují[3], a umísťuje své lživé komentáře do veřejně přístupných skupin na sociálních sítích, čímž se snaží zajistit si navzdory porušování pravidel těchto skupin – na úkor Duchovní školy Rezonance – větší sledovanost svého YouTube kanálu a placeného HeroHero kanálu.

Několik dní po začátku jeho štvavé kampaně jsme dokonce zaznamenali a zdokumentovali útok vedený na webovou prezentaci naší školy. K podobně cílenému hackerskému útoku, kdy se neznámý pachatel snažil získat neoprávněný přístup k interním datům naší školy včetně soukromých údajů zájemců o naše kurzy, přitom za celou dobu 10leté existence naší webové prezentace nikdy předtím nedošlo.

V reakci na uvedenou situaci je Duchovní škola Rezonance z.s. nucena oznámit svůj záměr podniknout všechny nezbytné zákonné právní kroky vůči Jakubu Jahlovi s cílem bránit a obhajovat svou pověst.

V kontextu výše uvedeného pokládáme za vhodné vyjádřit touto cestou také svůj názor na aktivity a osobnost Jakuba Jahla (Sobka). Z veřejně dohledatelných pramenů se o něm lze dozvědět, že je zakladatelem Satanovy komunity[4] a notorickým propagátorem ideologie satanismu[5]. Znepokojivě a krajně morbidně působí jeho zájem o, jak sám říká, „kanibalskou sektu“[6]. Jahl se v minulosti dopouštěl extremistických činů, jako například poškozování památníku „Díky, Ameriko!“[7], za které byl dokonce pravomocně odsouzen,[8] anebo pálení letáku se symboly připomínajícími vlajku státu Izrael před synagogou[9].

Články na Novinkách a v Epoch Times zmiňují, že o něm existuje soudní psychiatrický posudek, ve kterém se uvádí, že „má (Jahl) tendenci zkreslovat skutečnosti a jako svědek je nespolehlivý.“[10] Kromě toho se netají hojným užíváním drog[11] a systematicky prosazuje jejich legalizaci[12]. Záhadou nám je, odkud se vzal nenadálý zájem, který tato figura věnuje Duchovní škole Rezonance, se kterou nebyla nikdy v kontaktu.

Jahlem šířená nenávist usiluje zasahovat do životů mnoha bezúhonných cvičenců jógy. Nadešel čas jen mlčky nepřihlížet a toto jeho pokračující jednání zastavit.


Kvůli upozornění na nepřesnou formulaci, kterou obsahovalo, jsme se rozhodli stáhnout celé původní vyjádření publikované na našem webu 23. 10. 2023 a zveřejnit prohlášení naprosto nové, širší a doplněné o odkazy na zdroje. Pokládáme za nezbytné uvést na pravou míru, že informace o účasti Jakuba Jahla na aktivitách, které se objevily ve zprávách Ministerstva vnitra o extremismu, jsme čerpali z následujících zdrojů:

  • Zpráva Ministerstva vnitra o extremismu za rok 2012, s. 56, první odstavec shora. Ke stažení zde.
  • Umění je OBRANA (stránka spravovaná Jakubem Jahlem[13] referující takřka výlučně o jeho aktivistické činnosti) uvádí v příspěvku obsahujícím výše zmíněný úryvek ze zprávy Ministerstva vnitra o extremismu následující: „MINISTERSTVO VNITRA nás označilo za LEX - neboli LEVICOVÉ EXTRÉMISTY..... Označilo tak několik našich FB stránek, jako například Hnutí za Osvobození vědomí (ohledně NWO a Illuminátů) a také stránku Za Plzeň bez šneků a parazitů - stránku, věnující se plzeňským politikům.“ Viz zde.
  • Zak.TV
  • Epoch Times

Seznam zdrojů:

[1] Příspevěk na FB

[2] Například na těchto falešných účtech: Youtube 1Youtube 2Youtube 3Youtube 4, Youtube 5, Videa HU 1, Videa HU 2, sám Jahl se k tomu vyjadřuje v čase 1:40 ve videu na adrese HeroHero 1

[3] Například zde: Příspěvek na FB a zde: Příspěvek na FB 

[4] Např. viz Odkaz, Odkaz, Odkaz 

[5] Propagace satanské bible: Příspěvek na FB , pod hlavičkou Satanovy komunity se účastnil Prague Pride: Odkaz 

[6] Ve videu na HeroHero uvádí, že hodlá zkoumat kanibalskou sektu: Odkaz

[7] Odkaz 

[8] Odkaz 

[9] Odkaz 

[10] Novinky: Odkaz, Epoch Times Odkaz  

[11] Např.: Příspěvek na FB, Video na YouTube 

[12] Jahlův Facebook: Příspěvek na FB, Příspěvek na FB, Příspěvek na FB, Blog Cesta magie: Odkaz 

[13] Viz odkaz na blog jakubsobek v infu FB stránky: Odkaz anebo příspěvek na dané stránce: Odkaz 

NAHORU