Kauza: Upozornění na novou kampaň proti duchovnosti

Mădălina Dumitru, která byla v minulých letech zneužita státními orgány pro nespravedlivé stíhání rumunské školy jógy MISA a je autorkou autobiografické knihy „Zlomený let“, v níž odhaluje podvržená fakta, která rumunské úřady použily k útoku na učitele jógy Gregoriana Bivolaru, nedávno veřejně oznámila, že jí byla nabídnuta značná finanční částka (350 000 €) jako odměna, pokud by poskytla rozhovor, v němž by vznesla falešná obvinění proti Gregorianu Bivolaruovi a esoterické duchovní škole, která vychází z jeho učení. Volající, který se jí s touto nabídkou ozval, Mădălině uvedl, že je součástí „koordinačního týmu projektu, jehož náplní je sběr podobných svědectví i od dalších lidí“.

Její vyjádření naleznete zde.

S ohledem na tuto skutečnost považujeme za pravděpodobné, že jistí lidé chystají nový očerňující dokument nebo štvavou mediální kampaň, která má navázat na kampaň vedenou v minulých letech proti škole jógy MISA a Gregorianu Bivolaruovi, aby se tak znovu pokusili uměle vykonstruovat v očích veřejnosti „skandál“ a zvýšili tak dosah svých falešných obvinění.

Chystaný dokument bude nejspíš opět namířen proti učiteli jógy Gregorianu Bivolaruovi, avšak spolu s ním možná také proti esoterickým duchovním školám patřícím do Mezinárodní federace jógy a meditace Atman, která sdružuje školy vyučující kurzy jógy, tantry a další, které vycházejí z jeho učení. Také další studenti škol, které jsou součástí federace Atman, byli totiž v nedávné době kontaktováni s podobnými nabídkami od tzv. „novinářů“ nebo ze strany lidí působících na senzacechtivých sociálních sítích. Mădălina Dumitru nabídku odmítla a rozhodla se místo spolupráce na chystaném dokumentu upozornit na tuto aktivitu širokou veřejnost. Její vyjádření naleznete dole pod textem nebo zde.

Kniha Mădăliny Dumitru, zachycující veškeré pozadí jejího zneužití a manipulací ze strany rumunských úřadů, je k dispozici ke stažení v elektronické podobě na https://nathabooks.com/product/the-broken-flight/ . Nabízí důležitý pohled „z první ruky“ odkrývající zákulisní mechanismy a korupci rumunského justičního systému a okolnosti pronásledování Gregoriana Bivolaru a jeho školy jógy, které má do jisté míry dopad i v některých dalších zemích (o knize jsme informovali už dříve zde).

V minulosti jsme byli svědky podobných událostí i u dalších duchovních škol, které byly bez jakýchkoliv důkazů a reálných faktů diskriminovány a u nichž falešná obvinění postupně vedla k výrazným ztrátám studentů a k poškození jejich dobrého jména. Protože jsme však připraveni a víme o tomto spiknutí namířenému proti autenticky duchovním esoterickým školám (tentokrát proti Federaci Atman a přednímu učiteli jógy Gregorianu Bivolaruovi), věříme, že se nám podaří zabránit větším škodám, které tyto nepoctivé aktivity usilují napáchat.

Přehled celé kauzy školy jógy MISA

NAHORU