Rozhovor: Auregana na téma Týden andělů

Již tradičně, každý rok, na přelomu října a listopadu, zavítá do našich center Duchovní školy Rezonance andělská atmosféra. Týden andělů, jak se tato nádherná akce jmenuje, s sebou přináší krátké meditace s anděly a archanděly, jež probíhají synchronizovaně ve stejný čas po celém světě. I díky tomu je mnohem snazší se v rámci této akce andělským světům otevřít a zažít tak alespoň na chvíli jejich povznášející a milující přítomnost.

Auregana je instruktorkou jógy Duchovní školy Rezonance a už několik let organizuje týden andělů v našem jógovém centru v Olomouci.

Můžeš nám prosím přiblížit svoje první setkání s Týdnem andělů?

Pokud si pamatuju dobře, první andělský týden jsem prožila v Olomouci a bylo to asi v roce, kdy jsem začala učit. Tehdy přišel email se zprávou, že se bude konat Týden andělů, a s žádostí, aby se přihlásili ti, kdo by ho chtěli v centrech organizovat. Jak jsem ho četla, ucítila jsem obrovské nadšení a radost a touhu tu akci v Olomouci pořádat a zvát na ni kurzisty. Přišlo mi to jako kouzelná cesta do říše andělů, kterou prostě nemůžeme odmítnout nebo si na ni neudělat čas. Navrhla jsem to naší koordinátorce Angelínce a ona souhlasila, takže jsme tehdy ten Týden andělů pořádaly spolu. Podobné nadšení a rozechvění cítím pokaždé před týdnem andělů, i když není tak intenzivní jako tehdy poprvé. Je to, jako když čekáte nějakou nádhernou a vzácnou návštěvu a nemůžete se dočkat, až zazvoní u dveří a vy ji budete moct pozvat dál do svého domova.

rozhovor andele1Zkoušela jsi již dříve s anděly pracovat, komunikovat, meditovat i mimo Týden andělů?

Moje první skutečné setkání s andělským světem bylo na Andělském víkendu, který v Olomouci pořádali Vivien Zieglerová a její přítel Angelus. Součástí byly přednášky o andělech a meditace. V jedné řízené meditaci jsme vystoupali do světa andělů a tam jsem se cítila moc krásně, bylo to velkolepé a záhadné. Ten víkend ve mně zanechal hluboký otisk a věřím, že od toho okamžiku zesílilo moje spojení s andělem strážným, protože v následujících měsících se děly pro mě klíčové momenty – jela jsem poprvé na tábor v Herculane, poprvé na tábor átmanu… Věřím, že to bylo i díky impulzům od mého anděla strážného.

Měla jsi v rámci Týdne andělů nějaké krásné prožitky, stavy, uvědomění v meditacích nebo i po nich?

Spoustu. Někdy jsou to malé střípky, jindy je to větší a hlubší prožitek. Vnímám, že celý ten týden je výjimečný, že je všude mimořádná a čistá energie, že stačí pomyslet na anděla a požádat ho o radu nebo pomoc a okamžitě ji dostaneme. Pro mě je to, jako když v těch dnech jednou nohou kráčím ve světě andělů, že tam tak napůl jsem. Prožitky z meditací jsou většinou takové „rozpomenutí se“ na určité stavy, které jsou exemplifikovány, jako je radost, moudrost, odvaha. V meditaci si často uvědomím – aha, TAKHLE ten stav vypadá, takhle se cítím, když prožívám třeba bezpodmínečnou lásku nebo soucit.

Jak vnímáš působení účinků Týdne andělů po jeho skončení? Přenesla sis z něj něco i do svého každodenního života? 😊

S některými anděly medituju i dál, mám moc ráda archanděly Michaela – když potřebuju sílu, Rafaela – když si potřebuju vzpomenout na čistou lásku, Zadakiela – když potřebuju odpustit. A taky anděly odvahy, božské transformace, pokory, harmonie… Začala jsem číst i některé knihy od lidí, kteří anděly vidí a komunikují s nimi. Všeobecně mnohem víc žádám anděly o pomoc, hlavně svého anděla strážného. Je to pro mě i ověření si vlastní čistoty a upřímnosti – odpověď andělů cítím, až když jsem v tom, co říkám, úplně upřímná a pokorná.

Co bys vzkázala lidem, kteří uvažují, že by se této akce v našich jógových centrech zúčastnili?

Rozhodně vám Týden andělů doporučuju. Můžete prožít velkou posvátnost, jako když jste v nebeském kostele plném andělů. Při meditacích samozřejmě záleží na tom, do jaké míry je člověk už na anděly naladěný nebo jak je tomu vůbec otevřený. Je dobré se cítit jako malé dítě, s naprostou důvěrou, že existují dobré neviditelné entity, které pro nás chtějí to nejlepší a jsou kdykoli připravené nám pomoci – pokud je o to požádáme. Každé meditaci předchází představení daného archanděla nebo andělů a v něm často zazní nečekané a překvapující informace. Vřele všechny na tento Týden andělů zvu!

NAHORU